Thuế cư trú tại Nhật bản

Thuế cư trú là gì? Thuế cư trú (còn được gọi là thuế thị dân) là một loại thuế địa phương tại Nhật Bản. Mục đích của việc thu thuế cư trú này là để đảm bảo kinh phí phục vụ cho địa phương. Tiền thuế cư trú sẽ được dùng để phục vụ cho … Continue reading Thuế cư trú tại Nhật bản