Thuế GTGT nhập khẩu điều khoản DDP không được khấu trừ – VAT of DDP

Thuế GTGT nhập khẩu điều khoản DDP không được khấu trừ là một trong những nội dung hướng dẫn mới nhất của cơ quan thuế. Vì vậy, khi nhập khẩu theo điều khoản này doanh nghiệp cần lưu ý. 1. Trích dẫn điều khoản theo Incoterms Tham chiếu điều khoản DDP theo Incoterm thì “Giao … Continue reading Thuế GTGT nhập khẩu điều khoản DDP không được khấu trừ – VAT of DDP