Thuế TNCN và TNDN liên quan đến các khoản lợi ích của người nước ngoài

Khi sang Việt Nam, cá nhân người nước ngoài thường nhận được một số khoản lợi ích khác ngoài tiền lương, tiền công. Bài viết dưới đây đưa ra quan điểm về một số khoản như chi phí làm giấy phép lao động, trợ cấp chuyển vùng, tiền dịch vụ khám sức khỏe… trên hai … Continue reading Thuế TNCN và TNDN liên quan đến các khoản lợi ích của người nước ngoài