Có được chi thưởng khi đang bị lỗ?

Một số đoàn kiểm tra thuế đưa ra lập luận do tình hình kinh doanh không có lãi, doanh nghiệp có được chi thưởng khi đang bị lỗ? Từ xa xưa, tục ngữ Việt Nam đã có câu “Mười đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng”. Có thể thấy, đối với người lao … Continue reading Có được chi thưởng khi đang bị lỗ?