Tóm tắt công tác phí được trừ và mẫu hồ sơ chi phí

Để mở rộng kinh doanh, doanh nghiệp thường phát sinh các chi phí công tác tại nhiều địa điểm khác nhau. Quy định về công tác phí của người lao động được thực hiện theo Điều 4 – Thông tư 96/2015/TT-BTC. Cùng Manabox Việt Nam tìm hiểu thế nào là công tác phí và những … Continue reading Tóm tắt công tác phí được trừ và mẫu hồ sơ chi phí