Tra cứu Biên bản phạt vi phạm hành chính Online

Bài viết tóm tắt các bước tra cứu Biên bản phạt vi phạm hành chính Online của Cục thuế tỉnh Bình Định để doanh nghiệp áp dụng. Cục Thuế tỉnh Bình Định hướng dẫn các bước tiếp nhận tra cứu lưu trữ biên bản vi phạm hành chính điện tử trên hệ thống dịch vụ thuế … Continue reading Tra cứu Biên bản phạt vi phạm hành chính Online