Trả lương người nước ngoài bằng ngoại tệ

Trả lương người nước ngoài bằng ngoại tệ được không? Bài viết trích dẫn các quy định liên quan để xác định. Theo quy định hiện nay, các công ty Việt Nam có thể trả lương cho người nước ngoài bằng ngoại tệ thông qua chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo bên thỏa thuận. … Continue reading Trả lương người nước ngoài bằng ngoại tệ