Xác nhận thuế đã nộp qua mạng – Tax paid Confirmation (Online)

Tổng Cục thuế đã bổ sung tính năng xác nhận thuế đã nộp qua mạng. Bài viết tóm tắt thủ tục xác nhận mới nhất. Cập nhật thủ tục xác nhận qua mạng theo thông tư 80/2021/TT-BTC bằng phương thức điện tử Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì NNT lúc này có … Continue reading Xác nhận thuế đã nộp qua mạng – Tax paid Confirmation (Online)