Cá nhân vừa có hợp đồng thời vụ vừa có hợp đồng lao động

Cá nhân vừa có hợp đồng thời vụ vừa có hợp đồng lao động sẽ bị khấu trừ thuế như thế nào? Tình huống: Công ty đã ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động và ký thêm một hợp đồng thời vụ thời hạn 2 tháng. Vậy cần khấu trừ thuế như … Continue reading Cá nhân vừa có hợp đồng thời vụ vừa có hợp đồng lao động