Bắt buộc trả thưởng Tết, tháng lương thứ 13?

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết 2023 trước ngày 25/12. Tiền thưởng có tác dụng tạo động lực cho người lao động phấn đấu và cống hiến … Continue reading Bắt buộc trả thưởng Tết, tháng lương thứ 13?