Bảo hiểm bắt buộc đóng thay người lao động có được trừ? Có tính thuế TNCN? Insurance cost

Hiện nay, hai phương thức phổ biến được lựa chọn khi giao kết hợp đồng lao động đó là lương Gross và lương Net. Có thể thấy, hình thức trả lương Net đang ngày càng phổ biến và các đối tượng được chi trả lương theo hình thức này chủ yếu là người lao động … Continue reading Bảo hiểm bắt buộc đóng thay người lao động có được trừ? Có tính thuế TNCN? Insurance cost