Chi phí hủy hàng tại nước ngoài có được trừ?

Một số trường hợp, sau khi xuất khẩu, do không đạt chất lượng, hàng hóa đã bán sẽ nhờ bên mua hủy tại nước ngoài. Vậy chi phí hủy hàng tại nước ngoài có được tính vào chi phí được trừ? 1/ Giá vốn hàng tiêu hủy tại nước ngoài Thực tế, quy định pháp … Continue reading Chi phí hủy hàng tại nước ngoài có được trừ?