Chi phí thuê đất trống chưa sử dụng

Thực tế trong quá trình thành lập ban đầu hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, các doanh nghiệp đều phải bỏ một khoản chi phí mua đất hoặc thuê đất để thành lập, xây dựng trụ sở, văn phòng, nhà xưởng, vv để thực hiện sản xuất kinh doanh. Vậy chi phí thuê chi phí … Continue reading Chi phí thuê đất trống chưa sử dụng