Chi phí thuê đất trống chưa sử dụng

3394

Thực tế trong quá trình thành lập ban đầu hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, các doanh nghiệp đều phải bỏ một khoản chi phí mua đất hoặc thuê đất để thành lập, xây dựng trụ sở, văn phòng, nhà xưởng, vv để thực hiện sản xuất kinh doanh. Vậy chi phí thuê chi phí thuê đất trống chưa sử dụng có được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không?

Theo quan điểm của chúng tôi và thực tế ứng xử, cơ quan thuế thường nhìn nhận các khoản chi phí liên quan đến quá trình thuê tài sản tương ứng với phần diện tích chưa sử dụng là chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, không được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ. Tuy nhiên có 02 quan điểm là

  • Chi phí này được xác định là không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (do đất thuê không sử dụng để sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT) và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (do không sử dụng để sản xuất kinh doanh)

Toàn bộ công văn tại:

https://manaboxvietnam.com/product/bo-cong-van-chi-phi-thue-dat-trong-chua-su-dung/

Theo công văn số 242/CT-TTHT:

Theo công văn số 287/CT-TTHT

  • Chi phí này chưa được xác định là phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nên tạm thời chưa khấu trừ thuế GTGT đầu vào và chưa tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ. Khi hoàn thành đầu tư, bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất kinh doanh có doanh thu thì bắt đầu được phân bổ vào chi phí được trừ (Tham khảo công văn 237/CT-TTHT)

Hoặc tham khảo tình huống trả lời của Tổng Cục thuế cho công ty Daikin

Hệ quả: Ứng xử tương tự với chi phí quản lý hạ tầng, chi phí dịch vụ ứng với diện tích đất chưa sử dụng, không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh – Tham khảo công văn 2278/CT-TTHT

Cơ sở pháp lý:

Khoản 1 Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ phải đáp ứng điều kiện:

 – Khoản chi thực tế phát sinh liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

 – Khoản chi có đầy đủ hóa đơn , chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 – Với hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên cần phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt.

  • Theo nguyên tắc phù hợp (Kế toán): “ Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau”

 

  • Dự thảo về thông tư mới hướng dẫn về thuế TNDN đã nêu rõ: Tiền thuê đất của phần diện tích đất để trống, không sử dụng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí quản lý diện tích không sử dụng

 

 

English version

In fact, during the initial establishment or expansion of business, all businesses have to spend a cost of buying land or renting land to set up, build offices, offices, workshops, etc. to carry out current production business. So is the cost of renting land but not being used counted as deductible expenses when determining taxable income?

 

According to Clause 1, Article 6 of Circular 96/2015 / TT-BTC, deductible expenses must meet the following conditions:

– Actual expenditures related to the production and business activities of the enterprise

– Expenses with adequate legal invoices and documents as prescribed by law.

– Invoices with a value of 20 million or more need a voucher of non-cash payment.

So, there is a risk that the cost of renting land will not be deducted when calculating corporate income tax because it is not related to production and business activities.

In accounting, according to the appropriate principle: “The recognition of revenues and expenses must be compatible with each other”. In fact, land rent that is not used will not generate revenue in the period, so the accountant recognizes this expense when the excise tax is excluded from deductible expenses when calculating CIT.

Excerpting Official Letter 287 / CT-TTHT dated 12/02/2018 of Bac Ninh Tax Department answering to Lintec Hanoi Vietnam Company:

In fact, the draft of a new circular guiding CIT has been approved by the National Assembly on June 13, 2019, stating: The land rent for the vacant land area is not used for business activities. Businesses will not be included in deductible expenses when calculating CIT.

[collapse]

Biên soạn:  Nguyễn Thị Thanh Huyền – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 7, 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091
avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page