Chi phí thuê đất trống không được trừ

Ngày đăng : 26/10/2020 05:02 PM

Chia sẻ lên :

Thực tế trong quá trình thành lập ban đầu hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, các doanh nghiệp đều phải bỏ một khoản chi phí mua đất hoặc thuê đất để thành lập, xây dựng trụ sở, văn phòng, nhà xưởng, vv để thực hiện sản xuất kinh doanh.

Vậy chi phí thuê đất nhưng không sử dụng có được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không?

Về vấn đề này, Gonnapass có ý kiến như sau:

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ phải đáp ứng điều kiện:

 – Khoản chi thực tế phát sinh liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

 – Khoản chi có đầy đủ hóa đơn , chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 – Với hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên cần phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Vậy, khoản chi phí thuê đất trống sẽ có rủi ro là chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN do không liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong kế toán, theo nguyên tắc phù hợp: “ Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau” . Thực chất khoản chi thuê đất nhưng không sử dụng sẽ không tạo ra doanh thu trong kỳ, nên kế toán ghi nhận khoản chi này thì khi thuế bóc tách loại khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là hoàn toàn hợp lý.

Trích công văn 287/CT-TTHT ngày 12/02/2018 của cục thuế tỉnh Bắc Ninh trả lời công ty Lintec Hà Nội Việt Nam :

Thực tế dự thảo về thông tư mới hướng dẫn về thuế TNDN đã được Quốc Hội thông qua ngày 13/6/2019 có nêu rõ: Tiền thuê đất của phần diện tích đất để trống, không sử dụng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN:

Thông tin tham khảo:

Khoản 1 Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC

Công văn 287/CT-TTHT ngày 12/02/2018 của cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

English version

In fact, during the initial establishment or expansion of business, all businesses have to spend a cost of buying land or renting land to set up, build offices, offices, workshops, etc. to carry out current production business. So is the cost of renting land but not being used counted as deductible expenses when determining taxable income?

 

According to Clause 1, Article 6 of Circular 96/2015 / TT-BTC, deductible expenses must meet the following conditions:

– Actual expenditures related to the production and business activities of the enterprise

– Expenses with adequate legal invoices and documents as prescribed by law.

– Invoices with a value of 20 million or more need a voucher of non-cash payment.

So, there is a risk that the cost of renting land will not be deducted when calculating corporate income tax because it is not related to production and business activities.

In accounting, according to the appropriate principle: “The recognition of revenues and expenses must be compatible with each other”. In fact, land rent that is not used will not generate revenue in the period, so the accountant recognizes this expense when the excise tax is excluded from deductible expenses when calculating CIT.

Excerpting Official Letter 287 / CT-TTHT dated 12/02/2018 of Bac Ninh Tax Department answering to Lintec Hanoi Vietnam Company:

In fact, the draft of a new circular guiding CIT has been approved by the National Assembly on June 13, 2019, stating: The land rent for the vacant land area is not used for business activities. Businesses will not be included in deductible expenses when calculating CIT.

[collapse]

Biên soạn:  Nguyễn Thị Thanh Huyền – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

 

Tags
Ý kiến bình luận