Thuế GTGT

Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng ( L/C )
Khấu trừ thuế GTGT nộp thay chủ nhà
Đơn đặt hàng có được xem là hợp đồng?
Có thể hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư chậm tiến độ hay không?
Thuế GTGT với một số dịch vụ, sản phẩm y tế
Hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư cùng tỉnh
Dự thảo nghị quyết tháo gỡ khó khăn do covid-19
Chính sách thuế với địa điểm kinh doanh
Thuế GTGT của dự án đầu tư sản phẩm không chịu thuế
Chi phí tiền lương của lao động nước ngoài có được trừ không? Điều kiện là gì?