Thuế GTGT

Chi phí trồng cây được trừ
Thuế GTGT của hoá đơn quà tặng không được trừ
Chính sách thuế ở khâu nhập khẩu với xe ô tô nhập khẩu làm mẫu lái thử
Thuế GTGT với hoạt động thể dục thể thao
Chi phí liên quan đến hoạt động phòng chống Covid-19 có được trừ?
Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng ( L/C )
Khấu trừ thuế GTGT nộp thay chủ nhà
Đơn đặt hàng có được xem là hợp đồng?
Có thể hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư chậm tiến độ hay không?
Thuế GTGT với một số dịch vụ, sản phẩm y tế