Thuế GTGT

Kinh doanh, xuất hoá đơn ngành nghề chưa đăng ký
Quy trình tổng quát về thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp và thời hạn
Phải kê khai thuế GTGT khi dự án kết thúc giai đoạn đầu tư
Cá nhân bán hàng online trên Shopee, Lazada, Tiki… phải đóng thuế theo quy định mới nhất
Thay đổi cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo Nghị định 126/NĐ-CP
Phần mềm hóa đơn điện tử có chịu thuế GTGT không?
Các chính sách miễn, giảm thuế do gặp khó khăn, thiên tai…
Điều kiện để chi phí tiếp khách được trừ?
Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho năm 2021
Các trường hợp được coi là có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt