Điều khoản sử dụng

Tài khoản

 

Khi bạn tạo một tài khoản trên hệ thống của chúng tôi, bạn phải đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ và cập nhật mới nhất. Thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc quá cũ có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn trên hệ thống. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hạn chế truy cập vào máy tính và / hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý nhận trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động hoặc hành động xảy ra trong tài khoản và / hoặc mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn trên hệ thống của chúng tôi hay của bên thứ ba. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi nhận ra bất kỳ vi phạm về bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Bạn không được sử dụng tên của người hoặc tổ chức khác hoặc không có sẵn một cách hợp pháp để sử dụng mà không được sự đồng ý của cá nhân hoặc tổ chức đó. Bạn không được sử dụng tài khoản trên hệ thống để thực hiện bất kỳ hành vi xúc phạm người khác, thô tục, tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, cũng như hành vi tuyên truyền, phát tán các nội dung khiêu dâm. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt các tài khoản, xóa bỏ hoặc chỉnh sửa nội dung, hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng theo ý của chúng tôi nếu như người dùng có bất kỳ hành vi vi phạm điều khoản sử dụng website.

 

BẠN ĐỒNG Ý SẼ KHÔNG:

 

1, Mạo nhận là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, khai thác sai mục đích, hoặc liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc truy cập vào tài khoản của những người khác mà không được phép, hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận nào khác;

2, Sử dụng kỹ sư phát triển hệ thống của chúng tôi, sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác cố gắng khám phá mã nguồn của Website hoặc bất kỳ phần nào của nó, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi mà hoạt động đó được luật pháp hiện hành cho phép rõ ràng mặc dù có giới hạn này;

3, Chỉnh sửa, phỏng theo, dịch hoặc tạo ra nội dung phái sinh dựa trên các trang web hoặc bất kỳ phần nào, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi cho phép rõ ràng của Gonnapass.com ở đây hoặc ở mức độ giới hạn nêu trên là rõ ràng bị cấm bởi pháp luật hiện hành; hoặc là

4, Cố tình gây trở ngại hoặc gây tổn hại cho hoạt động của Website hoặc việc sử dụng nó của người sử dụng, bằng bất cứ cách nào, bao gồm nhưng không hạn chế bằng cách tham gia vào các cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc bằng cách tải lên hoặc phổ biến các loại virus, adware, spyware, mã độc hại khác.

Mua hàng

 

Nếu bạn muốn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn thông qua Dịch vụ (“Mua hàng”), bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định liên quan đến Mua hàng bao gồm, nhưng không giới hạn, số thẻ tín dụng, ngày hết hạn thẻ tín dụng của bạn, địa chỉ thanh toán của bạn và thông tin giao hàng của bạn. Bạn đại diện và bảo đảm rằng: ( i ) bạn có quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán nào liên quan đến bất kỳ Mua nào; và (ii) thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ. Dịch vụ có thể sử dụng việc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán và hoàn thành Mua. Bằng cách gửi thông tin của bạn, bạn cấp cho chúng tôi quyền cung cấp thông tin cho các bên thứ ba tuân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc huỷ bỏ đơn đặt hàng của bạn bất cứ lúc nào vì những lý do bao gồm nhưng không giới hạn ở: sự sẵn có của sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong mô tả hoặc giá của sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong đơn đặt hàng của bạn hoặc các lý do khác. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của bạn nếu nghi ngờ có gian lận hoặc giao dịch bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

 

Cập nhật, chỉnh sửa thông tin

 

Chúng tôi liên tục cập nhật các sản phẩm và dịch vụ trên Hệ thống. Chúng tôi có thể gặp phải sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin về Dịch vụ. Thông tin tìm thấy trên Hệ thống có thể chứa các lỗi biên soạn và/ hoặc có thể chưa hoàn chỉnh tại thời điểm hiện tại. Sản phẩm hoặc dịch vụ có thể bị định giá sai, mô tả không chính xác hoặc không có trên Hệ thống tại một thời điểm nhất định. Do đó chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật thông tin và để sửa lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

 

Chính sách bảo vệ thông tin người dùng – Cập nhật 1/7/2023 ( tại ĐÂY )

A. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

B. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website Gonnapass sử dụng thông tin của Khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Gonnapass;
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;
Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách hàng;
Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách hàng tại GONNA PASS;
Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

C. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

D . NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm

Ban quản trị.
Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website Gonnapass.com
Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
Công ty nghiên cứu thị trường
Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng
Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

E. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

  • Công ty TNHH Gonnapass ( GNP CO., LTD )
  • Địa chỉ: Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà nội
  • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
  • Điện thoại: 0888 942 040
  • Email: hotro@gonnapass.com

F. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website Gonnapass.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, GONNA PASS sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng:
i) Qua email: hotro@gonnapass.com
ii) Qua điện thoại: 0888 942 040

g. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Website Gonna Pass.com.vn được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website Gonna Pass.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách hàng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa theo quy định của pháp luật.

H.CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi email khiếu nại đến email hotro@gonnapass.com hoặc gọi điện thoại tới số 0888 942 040 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng  48 ( bốn mươi tám ) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

Sở hữu trí tuệ

 

Dịch vụ và nội dung, tính năng và chức năng ban đầu của nó là và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Gonnapass.com và các bên đối tác được chúng tôi chấp thuận. Hệ thống được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, và các luật liên quan của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài. Thương hiệu và hình ảnh thương mại của chúng tôi không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Gonnapass.com.

 

Liên kết đến các trang web khác

 

Dịch Vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc đồng quản lý bởi Gonnapass.com. Gonnapass.com không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật, hoặc các thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không đảm bảo các dịch vụ của bất kỳ cá nhân / trang web này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Gonnapass.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hoá hoặc dịch vụ nào có trên hoặc thông qua các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà bạn truy cập.

 

Chấm dứt

 

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng tài khoản của bạn và cho phép truy cập vào Dịch vụ ngay lập tức mà không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, theo ý riêng của chúng tôi, vì bất kỳ lý do gì và không giới hạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở một vi phạm Điều khoản sử dụng. Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể không tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Tất cả các điều khoản của các Điều khoản mà theo bản chất của chúng nên tiếp tục chấm dứt sẽ tiếp tục chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

 

Bồi thường

 

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ Gonnapass.com và người được cấp giấy phép và người cấp phép, nhân viên, nhà thầu, đại lý, nhân viên và giám đốc từ bất kỳ và tất cả các yêu cầu, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm, chi phí hoặc nợ , và các chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ hoặc phát sinh từ việc sử dụng và truy cập Dịch vụ của bạn hoặc của bất kỳ người nào sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc b ) vi phạm các Điều khoản này.

 

Giới hạn trách nhiệm

 

Trong bất kỳ trường hợp nào Gonnapass.com, cũng như các giám đốc, nhân viên, đối tác, đại lý, nhà cung cấp, hoặc các chi nhánh, chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc phạt, bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận, dữ liệu, thiện chí, hoặc các tổn thất vô hình khác, do ( i ) việc bạn truy cập hoặc sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ; (ii) bất kỳ hành vi hoặc nội dung nào của bên thứ ba trên Dịch vụ; (iii) bất kỳ nội dung nào thu được từ Dịch vụ; và (iv) truy cập trái phép, sử dụng hoặc thay đổi nội dung truyền hoặc nội dung của bạn, dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, hành vi vi phạm (bao gồm cả sơ suất) hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, cho dù chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó hay không nếu một biện pháp khắc phục nêu ở đây được tìm thấy đã thất bại trong mục đích thiết yếu của nó.

 

Khước từ

 

Việc bạn sử dụng Dịch vụ có nguy cơ duy nhất của bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “Đang là” và “Sẵn có”. Dịch vụ được cung cấp không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc quá trình thực hiện. Gonnapass.com, các công ty con, chi nhánh, và bên cấp phép không bảo đảm rằng a) Dịch vụ sẽ hoạt động không bị gián đoạn, an toàn hoặc có sẵn tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm cụ thể; b) bất kỳ sai sót hoặc khuyết tật sẽ được sửa chữa; c) Dịch vụ không có virut hoặc các thành phần có hại khác; hoặc d) kết quả sử dụng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn.

 

Thay đổi

 

Chúng tôi có quyền, theo ý riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là vật chất sẽ cung cấp ít nhất 30 ngày thông báo trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì cấu thành một thay đổi vật chất sẽ được xác định theo ý của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không còn được phép sử dụng Dịch vụ.