Kế toán

So sánh chế độ kế toán thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC
Điều kiện để chi phí tài trợ, ủng hộ cho phòng chống covid 19 được trừ
Quy định về địa điểm nộp báo cáo tài chính năm 2020
Có bắt buộc in chứng từ và sổ kế toán ra giấy?
Chi phí ngân hàng trung gian có được trừ không?
Cá nhân có nhà cho thuê ở nước ngoài có chịu thuế ở Việt Nam không?
Những sửa đổi, bổ sung quan trọng của nghị định 132/2020/NĐ-CP so với nghị định 20/2017/NĐ-CP
Điểm mới về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020
Lưu ý khi sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền hạch toán
Lưu ý về hoá đơn và thuế TNDN khi thay đổi về địa giới hành chính