Kế toán

Tóm tắt Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2017/NĐ-CP
Đơn đặt hàng có được xem là hợp đồng?
Chi phí bảo hiểm bắt buộc đóng thay người lao động có được trừ?
Giảm lệ phí trước bạ với Ô tô
Có thể hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư chậm tiến độ hay không?
Phân bổ chi phí sửa văn phòng
Hồ sơ giảm trừ gia cảnh
Thuê xe ô tô kèm người lái có rủi ro thuế nào?
Hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư cùng tỉnh
Dự thảo nghị quyết tháo gỡ khó khăn do covid-19