Nguyên lý cơ bản của kế toán

Giới thiệu về môn Nguyên lý cơ bản của kế toán

Tổng quan về đề thi

1. Tổng quan về kinh doanh và doanh nghiệp
2. Tổng quan về công việc kế toán
3. Khái niệm, các nguyên tắc kế toán cơ bản và phương trình kế toán
4. Hạch toán giao dịch
5. Nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp
6. Báo cáo tài chính và báo cáo thuế
7. Kế toán với doanh nghiệp siêu nhỏ
8. Thực hành kế toán doanh nghiệp dịch vụ - thương mại

Nội dung môn học

-Tổng quan về kinh doanh và doanh nghiệp
-Tổng quan về công việc kế toán
-Khái niệm, các nguyên tắc kế toán cơ bản và phương trình kế toán
-Hạch toán giao dịch
-Nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp
-Báo cáo tài chính và báo cáo thuế
-Kế toán với doanh nghiệp siêu nhỏ
-Thực hành kế toán doanh nghiệp dịch vụ - thương mại

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?