Thuế TTDB

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo nhóm và thuế suất
HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ 2018 – CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH