Tin tức

Thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
Chi phí sản xuất chung khi máy hoạt động dưới công suất
Thủ tục xin hoãn thời gian kiểm tra thuế
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Chi phí môi giới không được trừ
Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho năm 2021
Thông báo chính thức về kỳ thi chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán năm 2020
Các trường hợp được coi là có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
Thuế đối với kinh doanh điện mặt trời
So sánh chế độ kế toán thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC