ACCA

Miễn môn thi CPA Việt Nam – CPA subject exemption

Miễn môn thi CPA Việt Nam – CPA subject exemption

Ngày đăng : 11-10-2023

Miễn môn thi CPA như thế nào? Theo thông báo thi năm nay, trường hợp được miễn môn thi CPA Việt Nam...
Ngày đăng : 11-10-2023 1344
Kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam – Plan for CPA exam

Kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam – Plan for CPA exam

Ngày đăng : 11-10-2023

Tổng hợp kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam và các kênh hỗ trợ hiện tại của Gonnapass với...
Ngày đăng : 11-10-2023 1821
Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam – How to pass CPA Exam

Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam – How to pass CPA Exam

Ngày đăng : 22-12-2023

Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam và các kênh hỗ trợ hiện tại của Gonnapass với người...
Ngày đăng : 22-12-2023 2175
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần – Kiến thức cơ bản

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần – Kiến thức cơ bản

Ngày đăng : 15-08-2023

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần – Kiến thức cơ bản là bài viết tóm tắt một số nguyên...
Ngày đăng : 15-08-2023 3740
Học cập nhật CPA chứng chỉ kế toán, kiểm toán viên ở đâu? CPD for CPA

Học cập nhật CPA chứng chỉ kế toán, kiểm toán viên ở đâu? CPD for CPA

Ngày đăng : 22-04-2024

Hàng năm, các cá nhân có chứng chỉ kế toán, kiểm toán viên CPA phải cập nhật CPA theo quy...
Ngày đăng : 22-04-2024 2735
Tổng hợp các group của Gonnapass

Tổng hợp các group của Gonnapass

Ngày đăng : 22-09-2023

Nhằm hỗ trợ các thí sinh trong quá trình tự ôn thi chứng chỉ kế toán, Gonnapass đã tạo ra...
Ngày đăng : 22-09-2023 3228
Những chứng chỉ của ngành nghề kế toán kiểm toán

Những chứng chỉ của ngành nghề kế toán kiểm toán

Ngày đăng : 09-04-2024

4.0 mang đến nguy cơ dễ dàng bị đào thải đối với các kế toán viên có trình độ thấp...
Ngày đăng : 09-04-2024 9281

Công chức Thuế

Thông báo Kỳ thi công chức thuế

Thông báo Kỳ thi công chức thuế

Ngày đăng : 03-05-2024

Bài viết tập hợp các thông báo Kỳ thi công chức thuế các năm vừa qua để thí sinh nắm...
Ngày đăng : 03-05-2024 427
Tài liệu ôn thi Đại lý thuế – Môn Kế toán

Tài liệu ôn thi Đại lý thuế – Môn Kế toán

Ngày đăng : 27-02-2024

Bài viết cung cấp tài liệu ôn thi đại lý thuế được cập nhật liên tục theo chương trình hiện...
Ngày đăng : 27-02-2024 1928
Tài liệu ôn thi công chức Thuế miễn phí và đề thi công chức

Tài liệu ôn thi công chức Thuế miễn phí và đề thi công chức

Ngày đăng : 16-07-2024

Để cộng đồng có thêm các cơ hội tìm hiểu kỳ thi công chức thuế, chúng tôi xin được chia...
Ngày đăng : 16-07-2024 1772
Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền nam

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền nam

Ngày đăng : 24-10-2023

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – khu vực miền nam được mô tả như dưới đây kèm đáp...
Ngày đăng : 24-10-2023 7125
Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền trung

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền trung

Ngày đăng : 14-03-2024

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – khu vực miền trung được mô tả như dưới đây kèm đáp...
Ngày đăng : 14-03-2024 3393
Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền bắc

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền bắc

Ngày đăng : 24-10-2023

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – khu vực miền bắc được mô tả như dưới đây kèm đáp...
Ngày đăng : 24-10-2023 9879
Bộ đề thi Công chức Thuế 2022 – KV miền nam

Bộ đề thi Công chức Thuế 2022 – KV miền nam

Ngày đăng : 08-10-2023

Bộ đề thi Công chức Thuế 2022 – khu vực miền nam được mô tả như dưới đây kèm đáp...
Ngày đăng : 08-10-2023 3443
Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Ngày đăng : 16-07-2024

Nhiều doanh nghiệp phát sinh doanh thu tài chính (Ghi Có TK 515) từ thu nhập từ lãi tiền vay....
Ngày đăng : 16-07-2024 5173
Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào?

Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào?

Ngày đăng : 11-09-2023

Cùng tham khảo vấn đề Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào? Rủi ro thuế...
Ngày đăng : 11-09-2023 1390
Công tác phí có chịu thuế TNCN không?

Công tác phí có chịu thuế TNCN không?

Ngày đăng : 31-01-2024

Công tác phí có chịu thuế TNCN không? Về cơ bản thì quy định tại pháp luật về thuế TNCN...
Ngày đăng : 31-01-2024 5302

CPA

Đề thi CPA Môn Kế toán 2015 Có đáp án tham khảo

Đề thi CPA Môn Kế toán 2015 Có đáp án tham khảo

Ngày đăng : 02-07-2024

Gonnapass xin gửi lại sưu tầm Đề thi CPA Môn Kế toán và Đáp án tham khảo môn Kế toán năm...
Ngày đăng : 02-07-2024 201
Đề thi CPA Môn Kế toán 2012 Có đáp án tham khảo

Đề thi CPA Môn Kế toán 2012 Có đáp án tham khảo

Ngày đăng : 02-07-2024

Gonnapass xin gửi lại sưu tầm Đề thi CPA Môn Kế toán và Đáp án tham khảo môn Kế toán năm...
Ngày đăng : 02-07-2024 200
Đề thi CPA Môn Kế toán 2013 Có đáp án tham khảo

Đề thi CPA Môn Kế toán 2013 Có đáp án tham khảo

Ngày đăng : 02-07-2024

Gonnapass xin gửi lại sưu tầm Đề thi CPA Môn Kế toán và Đáp án tham khảo môn Kế toán năm...
Ngày đăng : 02-07-2024 168
Đề thi CPA Môn Kế toán 2014 Có đáp án tham khảo

Đề thi CPA Môn Kế toán 2014 Có đáp án tham khảo

Ngày đăng : 02-07-2024

Gonnapass xin gửi lại sưu tầm Đề thi CPA Môn Kế toán và Đáp án tham khảo môn Kế toán năm...
Ngày đăng : 02-07-2024 150
Đề thi CPA Môn Kế toán 2016 Có đáp án tham khảo

Đề thi CPA Môn Kế toán 2016 Có đáp án tham khảo

Ngày đăng : 02-07-2024

Gonnapass xin gửi lại sưu tầm Đề thi CPA Môn Kế toán và Đáp án tham khảo môn Kế toán năm...
Ngày đăng : 02-07-2024 161
Đề thi CPA Môn Kế toán 2017 Có đáp án tham khảo

Đề thi CPA Môn Kế toán 2017 Có đáp án tham khảo

Ngày đăng : 02-07-2024

Gonnapass xin gửi lại sưu tầm Đề thi CPA Môn Kế toán và Đáp án tham khảo môn Kế toán năm...
Ngày đăng : 02-07-2024 169
Đề thi CPA Môn Kế toán 2018 Có đáp án tham khảo

Đề thi CPA Môn Kế toán 2018 Có đáp án tham khảo

Ngày đăng : 02-07-2024

Gonnapass xin gửi lại sưu tầm Đề thi CPA Môn Kế toán và Đáp án tham khảo môn Kế toán năm...
Ngày đăng : 02-07-2024 160
Đề thi CPA Môn Kế toán 2019 Có đáp án tham khảo

Đề thi CPA Môn Kế toán 2019 Có đáp án tham khảo

Ngày đăng : 02-07-2024

Gonnapass xin gửi lại sưu tầm Đề thi CPA Môn Kế toán và Đáp án tham khảo môn Kế toán năm...
Ngày đăng : 02-07-2024 156
Đề thi CPA Môn Kế toán 2020 2021 Có đáp án tham khảo

Đề thi CPA Môn Kế toán 2020 2021 Có đáp án tham khảo

Ngày đăng : 02-07-2024

Gonnapass xin gửi lại sưu tầm Đề thi CPA Môn Kế toán và Đáp án tham khảo môn Kế toán năm...
Ngày đăng : 02-07-2024 182
Đề thi CPA Môn Kế toán 2022 Có đáp án tham khảo

Đề thi CPA Môn Kế toán 2022 Có đáp án tham khảo

Ngày đăng : 02-07-2024

Gonnapass xin gửi lại sưu tầm Đề thi và Đáp án tham khảo môn Kế toán năm 2022 của kỳ thi kế...
Ngày đăng : 02-07-2024 250

Đại lý thuế

Các báo cáo Đại lý thuế phải nộp hàng năm

Các báo cáo Đại lý thuế phải nộp hàng năm

Ngày đăng : 01-07-2024

Các đại lý thuế ở Việt Nam cần nộp nhiều loại báo cáo khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu...
Ngày đăng : 01-07-2024 145
Kinh nghiệm ôn thi Đại lý Thuế của mẹ bỉm sữa

Kinh nghiệm ôn thi Đại lý Thuế của mẹ bỉm sữa

Ngày đăng : 26-06-2024

Chia sẻ của em về việc ôn thi Đại lý Thuế của 1 mẹ bỉm sữa Em không super như...
Ngày đăng : 26-06-2024 588
Điểm thi Đại lý Thuế 2024

Điểm thi Đại lý Thuế 2024

Ngày đăng : 18-06-2024

Các thí sinh dự thi Đại lý Thuế 2024 có thể tham khảo điểm thi Đại lý Thuế 2024 thông...
Ngày đăng : 18-06-2024 1757
Tổng quan về thuế tài nguyên tính như thế nào

Tổng quan về thuế tài nguyên tính như thế nào

Ngày đăng : 10-06-2024

Thuế tài nguyên là loại thuế mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi khai thác tài nguyên thiên nhiên....
Ngày đăng : 10-06-2024 114
Khung khấu hao tài sản cố định mới nhất? Cách chọn thời gian khấu hao

Khung khấu hao tài sản cố định mới nhất? Cách chọn thời gian khấu hao

Ngày đăng : 13-05-2024

Khung thời gian khấu hao tài sản cố định mới nhất được áp dụng theo Thông tư của Bộ Tài...
Ngày đăng : 13-05-2024 338
Quy định bảo lưu môn thi chứng chỉ CPA Việt Nam

Quy định bảo lưu môn thi chứng chỉ CPA Việt Nam

Ngày đăng : 02-05-2024

Thông tư số 91/2017/TT-BTC quy định rõ các tiêu chuẩn và thủ tục liên quan đến kỳ thi lấy chứng...
Ngày đăng : 02-05-2024 924
Ví dụ Vốn hóa chi phí lãi vay khoản vay chung và khoản vay riêng

Ví dụ Vốn hóa chi phí lãi vay khoản vay chung và khoản vay riêng

Ngày đăng : 29-04-2024

Nguyên tắc chung về vốn hóa chi phí lãi vay cho khoản vay chung theo chuẩn mực kế toán Việt...
Ngày đăng : 29-04-2024 555
Danh sách thí sinh dự thi, địa điểm thi Đại lý Thuế 2024

Danh sách thí sinh dự thi, địa điểm thi Đại lý Thuế 2024

Ngày đăng : 03-05-2024

Tổng cục Thuế đã chính thức công bố danh sách thi sinh đủ điều kiện tham dự kì thi Đại...
Ngày đăng : 03-05-2024 5354
Tài liệu ôn thi Đại lý thuế – Môn Kế toán

Tài liệu ôn thi Đại lý thuế – Môn Kế toán

Ngày đăng : 27-02-2024

Bài viết cung cấp tài liệu ôn thi đại lý thuế được cập nhật liên tục theo chương trình hiện...
Ngày đăng : 27-02-2024 1928
[TIN HOT] Thông báo về kỳ thi Đại lý Thuế 2024

[TIN HOT] Thông báo về kỳ thi Đại lý Thuế 2024

Ngày đăng : 24-04-2024

Tổng cục Thuế đã ra thông báo về kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về...
Ngày đăng : 24-04-2024 9412

You cannot copy content of this page