ACCA

Miễn môn thi CPA Việt Nam – CPA subject exemption

Miễn môn thi CPA Việt Nam – CPA subject exemption

Ngày đăng : 11-10-2023

Miễn môn thi CPA như thế nào? Theo thông báo thi năm nay, trường hợp được miễn môn thi CPA Việt Nam...
Ngày đăng : 11-10-2023 503
Kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam – Plan for CPA exam

Kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam – Plan for CPA exam

Ngày đăng : 11-10-2023

Tổng hợp kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam và các kênh hỗ trợ hiện tại của Gonnapass với...
Ngày đăng : 11-10-2023 980
Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam – How to pass CPA Exam

Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam – How to pass CPA Exam

Ngày đăng : 11-10-2023

Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam và các kênh hỗ trợ hiện tại của Gonnapass với người...
Ngày đăng : 11-10-2023 1344
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần – Kiến thức cơ bản

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần – Kiến thức cơ bản

Ngày đăng : 15-08-2023

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần – Kiến thức cơ bản là bài viết tóm tắt một số nguyên...
Ngày đăng : 15-08-2023 932
Học cập nhật CPA chứng chỉ kế toán, kiểm toán viên ở đâu?

Học cập nhật CPA chứng chỉ kế toán, kiểm toán viên ở đâu?

Ngày đăng : 08-02-2023

Hàng năm, các cá nhân có chứng chỉ kế toán, kiểm toán viên CPA phải cập nhật CPA tối thiểu...
Ngày đăng : 08-02-2023 1309
Tổng hợp các group của Gonnapass

Tổng hợp các group của Gonnapass

Ngày đăng : 22-09-2023

Nhằm hỗ trợ các thí sinh trong quá trình tự ôn thi chứng chỉ kế toán, Gonnapass đã tạo ra...
Ngày đăng : 22-09-2023 2127

Công chức Thuế

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền nam

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền nam

Ngày đăng : 24-10-2023

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – khu vực miền nam được mô tả như dưới đây kèm đáp...
Ngày đăng : 24-10-2023 1275
Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền trung

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền trung

Ngày đăng : 24-10-2023

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – khu vực miền trung được mô tả như dưới đây kèm đáp...
Ngày đăng : 24-10-2023 558
Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền bắc

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền bắc

Ngày đăng : 24-10-2023

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – khu vực miền bắc được mô tả như dưới đây kèm đáp...
Ngày đăng : 24-10-2023 646
Bộ đề thi Công chức Thuế 2022 – KV miền nam

Bộ đề thi Công chức Thuế 2022 – KV miền nam

Ngày đăng : 08-10-2023

Bộ đề thi Công chức Thuế 2022 – khu vực miền nam được mô tả như dưới đây kèm đáp...
Ngày đăng : 08-10-2023 1288
Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Ngày đăng : 20-09-2023

Nhiều doanh nghiệp phát sinh doanh thu tài chính (Ghi Có TK 515) từ thu nhập từ lãi tiền vay....
Ngày đăng : 20-09-2023 1099
Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào?

Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào?

Ngày đăng : 11-09-2023

Cùng tham khảo vấn đề Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào? Rủi ro thuế...
Ngày đăng : 11-09-2023 573
Công tác phí có chịu thuế TNCN không?

Công tác phí có chịu thuế TNCN không?

Ngày đăng : 07-09-2023

Công tác phí có chịu thuế TNCN không? Về cơ bản thì quy định tại pháp luật về thuế TNCN...
Ngày đăng : 07-09-2023 2087
Lương hưu có tính thuế TNCN không?

Lương hưu có tính thuế TNCN không?

Ngày đăng : 07-09-2023

Lương hưu có tính thuế TNCN không? Nếu có, việc kê khai thuế như thế nào? Bài viết hướng dẫn...
Ngày đăng : 07-09-2023 216
Cách điền mẫu 03-3C Ưu đãi thuế TNDN dự án đầu tư sử dụng nhiều lao động

Cách điền mẫu 03-3C Ưu đãi thuế TNDN dự án đầu tư sử dụng nhiều lao động

Ngày đăng : 07-09-2023

Cách điền mẫu 03-3C Ưu đãi thuế TNDN dự án đầu tư sử dụng nhiều lao động. Trường hợp có...
Ngày đăng : 07-09-2023 134
Cách điền mẫu 03-3D Ưu đãi thuế TNDN dự án khoa học công nghệ

Cách điền mẫu 03-3D Ưu đãi thuế TNDN dự án khoa học công nghệ

Ngày đăng : 07-09-2023

Cách điền mẫu 03-3D: Trường hợp có thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa...
Ngày đăng : 07-09-2023 177

CPA

Lịch thi CPA 2023 ( Kế toán viên, kiểm toán viên ) chính thức

Lịch thi CPA 2023 ( Kế toán viên, kiểm toán viên ) chính thức

Ngày đăng : 02-12-2023

Bộ Tài chính đã có thông báo chính thức về thời gian và địa điểm thi của kỳ thi Kế...
Ngày đăng : 02-12-2023 419
Cách lập mẫu 01/TNDN và các trường hợp cần lưu ý

Cách lập mẫu 01/TNDN và các trường hợp cần lưu ý

Ngày đăng : 24-10-2023

Bài viết hướng dẫn cụ thể cách lập mẫu 01/TNDN và các trường hợp cần lưu ý làm cơ sở...
Ngày đăng : 24-10-2023 319
Quy định về chi phí lãi vay được trừ – Interest expense

Quy định về chi phí lãi vay được trừ – Interest expense

Ngày đăng : 24-10-2023

Tổng hợp chung các quy định về chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN theo các hướng...
Ngày đăng : 24-10-2023 184
Miễn môn thi CPA Việt Nam – CPA subject exemption

Miễn môn thi CPA Việt Nam – CPA subject exemption

Ngày đăng : 11-10-2023

Miễn môn thi CPA như thế nào? Theo thông báo thi năm nay, trường hợp được miễn môn thi CPA Việt Nam...
Ngày đăng : 11-10-2023 503
Kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam – Plan for CPA exam

Kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam – Plan for CPA exam

Ngày đăng : 11-10-2023

Tổng hợp kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam và các kênh hỗ trợ hiện tại của Gonnapass với...
Ngày đăng : 11-10-2023 980
Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam – How to pass CPA Exam

Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam – How to pass CPA Exam

Ngày đăng : 11-10-2023

Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam và các kênh hỗ trợ hiện tại của Gonnapass với người...
Ngày đăng : 11-10-2023 1344
Thông báo nộp hồ sơ, lịch thi CPA 2023

Thông báo nộp hồ sơ, lịch thi CPA 2023

Ngày đăng : 11-10-2023

Bộ tài chính đã ra thông báo chính thức về lịch nộp hồ sơ, lịch thi CPA 2023 như sau:...
Ngày đăng : 11-10-2023 11851
Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Ngày đăng : 20-09-2023

Nhiều doanh nghiệp phát sinh doanh thu tài chính (Ghi Có TK 515) từ thu nhập từ lãi tiền vay....
Ngày đăng : 20-09-2023 1099
Chiết khấu thương mại có phải đăng ký không? Hồ sơ hợp lý?

Chiết khấu thương mại có phải đăng ký không? Hồ sơ hợp lý?

Ngày đăng : 14-09-2023

Một số trường hợp thanh tra, kiểm tra thuế, cơ quan thuế yêu cầu loại bỏ các khoản giảm trừ...
Ngày đăng : 14-09-2023 1360
Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào?

Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào?

Ngày đăng : 11-09-2023

Cùng tham khảo vấn đề Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào? Rủi ro thuế...
Ngày đăng : 11-09-2023 573

Đại lý thuế

Các ví dụ minh họa cụ thể cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Các ví dụ minh họa cụ thể cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Ngày đăng : 01-11-2023

Bài viết minh họa các ví dụ cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT kèm hướng dẫn của...
Ngày đăng : 01-11-2023 2323
Cách lập mẫu 01/TNDN và các trường hợp cần lưu ý

Cách lập mẫu 01/TNDN và các trường hợp cần lưu ý

Ngày đăng : 24-10-2023

Bài viết hướng dẫn cụ thể cách lập mẫu 01/TNDN và các trường hợp cần lưu ý làm cơ sở...
Ngày đăng : 24-10-2023 319
Quy định về chi phí lãi vay được trừ – Interest expense

Quy định về chi phí lãi vay được trừ – Interest expense

Ngày đăng : 24-10-2023

Tổng hợp chung các quy định về chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN theo các hướng...
Ngày đăng : 24-10-2023 184
Miễn môn thi CPA Việt Nam – CPA subject exemption

Miễn môn thi CPA Việt Nam – CPA subject exemption

Ngày đăng : 11-10-2023

Miễn môn thi CPA như thế nào? Theo thông báo thi năm nay, trường hợp được miễn môn thi CPA Việt Nam...
Ngày đăng : 11-10-2023 503
Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN

Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN

Ngày đăng : 20-09-2023

Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế để bạn đọc tham khảo...
Ngày đăng : 20-09-2023 182
Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 02/TAIN

Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 02/TAIN

Ngày đăng : 20-09-2023

Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế để bạn đọc...
Ngày đăng : 20-09-2023 202
Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Ngày đăng : 20-09-2023

Nhiều doanh nghiệp phát sinh doanh thu tài chính (Ghi Có TK 515) từ thu nhập từ lãi tiền vay....
Ngày đăng : 20-09-2023 1099
Chiết khấu thương mại có phải đăng ký không? Hồ sơ hợp lý?

Chiết khấu thương mại có phải đăng ký không? Hồ sơ hợp lý?

Ngày đăng : 14-09-2023

Một số trường hợp thanh tra, kiểm tra thuế, cơ quan thuế yêu cầu loại bỏ các khoản giảm trừ...
Ngày đăng : 14-09-2023 1360
Xác định sai kỳ kê khai tháng, quý

Xác định sai kỳ kê khai tháng, quý

Ngày đăng : 08-09-2023

Trong nhiều trường hợp, công ty Xác định sai kỳ kê khai tháng, quý. Vậy xử lý trong trường hợp...
Ngày đăng : 08-09-2023 405
Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào?

Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào?

Ngày đăng : 11-09-2023

Cùng tham khảo vấn đề Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào? Rủi ro thuế...
Ngày đăng : 11-09-2023 573

You cannot copy content of this page