ACCA

Miễn môn thi CPA Việt Nam – CPA subject exemption

Miễn môn thi CPA Việt Nam – CPA subject exemption

Ngày đăng : 11-10-2023

Miễn môn thi CPA như thế nào? Theo thông báo thi năm nay, trường hợp được miễn môn thi CPA Việt Nam...
Ngày đăng : 11-10-2023 940
Kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam – Plan for CPA exam

Kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam – Plan for CPA exam

Ngày đăng : 11-10-2023

Tổng hợp kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam và các kênh hỗ trợ hiện tại của Gonnapass với...
Ngày đăng : 11-10-2023 1377
Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam – How to pass CPA Exam

Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam – How to pass CPA Exam

Ngày đăng : 22-12-2023

Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam và các kênh hỗ trợ hiện tại của Gonnapass với người...
Ngày đăng : 22-12-2023 1747
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần – Kiến thức cơ bản

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần – Kiến thức cơ bản

Ngày đăng : 15-08-2023

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần – Kiến thức cơ bản là bài viết tóm tắt một số nguyên...
Ngày đăng : 15-08-2023 2409
Học cập nhật CPA chứng chỉ kế toán, kiểm toán viên ở đâu? CPD for CPA

Học cập nhật CPA chứng chỉ kế toán, kiểm toán viên ở đâu? CPD for CPA

Ngày đăng : 11-12-2023

Hàng năm, các cá nhân có chứng chỉ kế toán, kiểm toán viên CPA phải cập nhật CPA theo quy...
Ngày đăng : 11-12-2023 1926
Tổng hợp các group của Gonnapass

Tổng hợp các group của Gonnapass

Ngày đăng : 22-09-2023

Nhằm hỗ trợ các thí sinh trong quá trình tự ôn thi chứng chỉ kế toán, Gonnapass đã tạo ra...
Ngày đăng : 22-09-2023 2623
Những chứng chỉ của ngành nghề kế toán kiểm toán

Những chứng chỉ của ngành nghề kế toán kiểm toán

Ngày đăng : 09-04-2024

4.0 mang đến nguy cơ dễ dàng bị đào thải đối với các kế toán viên có trình độ thấp...
Ngày đăng : 09-04-2024 7078

Công chức Thuế

Tài liệu ôn thi Đại lý thuế – Môn Kế toán

Tài liệu ôn thi Đại lý thuế – Môn Kế toán

Ngày đăng : 27-02-2024

Bài viết cung cấp tài liệu ôn thi đại lý thuế được cập nhật liên tục theo chương trình hiện...
Ngày đăng : 27-02-2024 1129
Tài liệu ôn thi công chức Thuế miễn phí và đề thi công chức

Tài liệu ôn thi công chức Thuế miễn phí và đề thi công chức

Ngày đăng : 09-01-2024

Để cộng đồng có thêm các cơ hội tìm hiểu kỳ thi công chức thuế, chúng tôi xin được chia...
Ngày đăng : 09-01-2024 1043
Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền nam

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền nam

Ngày đăng : 24-10-2023

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – khu vực miền nam được mô tả như dưới đây kèm đáp...
Ngày đăng : 24-10-2023 4269
Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền trung

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền trung

Ngày đăng : 14-03-2024

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – khu vực miền trung được mô tả như dưới đây kèm đáp...
Ngày đăng : 14-03-2024 1711
Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền bắc

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – KV miền bắc

Ngày đăng : 24-10-2023

Bộ đề thi Công chức Thuế 2023 – khu vực miền bắc được mô tả như dưới đây kèm đáp...
Ngày đăng : 24-10-2023 4829
Bộ đề thi Công chức Thuế 2022 – KV miền nam

Bộ đề thi Công chức Thuế 2022 – KV miền nam

Ngày đăng : 08-10-2023

Bộ đề thi Công chức Thuế 2022 – khu vực miền nam được mô tả như dưới đây kèm đáp...
Ngày đăng : 08-10-2023 2121
Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Ngày đăng : 20-09-2023

Nhiều doanh nghiệp phát sinh doanh thu tài chính (Ghi Có TK 515) từ thu nhập từ lãi tiền vay....
Ngày đăng : 20-09-2023 3758
Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào?

Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào?

Ngày đăng : 11-09-2023

Cùng tham khảo vấn đề Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào? Rủi ro thuế...
Ngày đăng : 11-09-2023 1084
Công tác phí có chịu thuế TNCN không?

Công tác phí có chịu thuế TNCN không?

Ngày đăng : 31-01-2024

Công tác phí có chịu thuế TNCN không? Về cơ bản thì quy định tại pháp luật về thuế TNCN...
Ngày đăng : 31-01-2024 4270
Lương hưu có tính thuế TNCN không?

Lương hưu có tính thuế TNCN không?

Ngày đăng : 07-09-2023

Lương hưu có tính thuế TNCN không? Nếu có, việc kê khai thuế như thế nào? Bài viết hướng dẫn...
Ngày đăng : 07-09-2023 422

CPA

Tài liệu ôn thi Đại lý thuế – Môn Kế toán

Tài liệu ôn thi Đại lý thuế – Môn Kế toán

Ngày đăng : 27-02-2024

Bài viết cung cấp tài liệu ôn thi đại lý thuế được cập nhật liên tục theo chương trình hiện...
Ngày đăng : 27-02-2024 1129
Lịch thi CPA 2023 ( Kế toán viên, kiểm toán viên ) chính thức

Lịch thi CPA 2023 ( Kế toán viên, kiểm toán viên ) chính thức

Ngày đăng : 15-12-2023

Bộ Tài chính đã có thông báo chính thức về thời gian và địa điểm thi của kỳ thi Kế...
Ngày đăng : 15-12-2023 9839
Cách lập mẫu 01/TNDN và trường hợp cần lưu ý không được lập bảng kê

Cách lập mẫu 01/TNDN và trường hợp cần lưu ý không được lập bảng kê

Ngày đăng : 08-04-2024

Bài viết hướng dẫn cụ thể cách lập mẫu 01/TNDN và các trường hợp cần lưu ý làm cơ sở...
Ngày đăng : 08-04-2024 2093
Quy định về chi phí lãi vay được trừ – Interest expense

Quy định về chi phí lãi vay được trừ – Interest expense

Ngày đăng : 18-03-2024

Tổng hợp chung các quy định về chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN theo các hướng...
Ngày đăng : 18-03-2024 630
Miễn môn thi CPA Việt Nam – CPA subject exemption

Miễn môn thi CPA Việt Nam – CPA subject exemption

Ngày đăng : 11-10-2023

Miễn môn thi CPA như thế nào? Theo thông báo thi năm nay, trường hợp được miễn môn thi CPA Việt Nam...
Ngày đăng : 11-10-2023 940
Kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam – Plan for CPA exam

Kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam – Plan for CPA exam

Ngày đăng : 11-10-2023

Tổng hợp kế hoạch tự ôn thi CPA Việt Nam và các kênh hỗ trợ hiện tại của Gonnapass với...
Ngày đăng : 11-10-2023 1377
Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam – How to pass CPA Exam

Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam – How to pass CPA Exam

Ngày đăng : 22-12-2023

Tổng hợp kinh nghiệm ôn thi CPA Việt Nam và các kênh hỗ trợ hiện tại của Gonnapass với người...
Ngày đăng : 22-12-2023 1747
Thông báo nộp hồ sơ, lịch thi CPA 2023

Thông báo nộp hồ sơ, lịch thi CPA 2023

Ngày đăng : 11-10-2023

Bộ tài chính đã ra thông báo chính thức về lịch nộp hồ sơ, lịch thi CPA 2023 như sau:...
Ngày đăng : 11-10-2023 14937
Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Ngày đăng : 20-09-2023

Nhiều doanh nghiệp phát sinh doanh thu tài chính (Ghi Có TK 515) từ thu nhập từ lãi tiền vay....
Ngày đăng : 20-09-2023 3758
Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào?

Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào?

Ngày đăng : 11-09-2023

Cùng tham khảo vấn đề Hàng về trước hóa đơn về sau hạch toán như thế nào? Rủi ro thuế...
Ngày đăng : 11-09-2023 1084

Đại lý thuế

Tài liệu ôn thi Đại lý thuế – Môn Kế toán

Tài liệu ôn thi Đại lý thuế – Môn Kế toán

Ngày đăng : 27-02-2024

Bài viết cung cấp tài liệu ôn thi đại lý thuế được cập nhật liên tục theo chương trình hiện...
Ngày đăng : 27-02-2024 1129
[TIN HOT] Thông báo về kỳ thi Đại lý Thuế 2024

[TIN HOT] Thông báo về kỳ thi Đại lý Thuế 2024

Ngày đăng : 01-03-2024

Tổng cục Thuế đã ra thông báo về kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về...
Ngày đăng : 01-03-2024 5032
Các ví dụ minh họa cụ thể cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Các ví dụ minh họa cụ thể cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Ngày đăng : 01-11-2023

Bài viết minh họa các ví dụ cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT kèm hướng dẫn của...
Ngày đăng : 01-11-2023 3808
Cách lập mẫu 01/TNDN và trường hợp cần lưu ý không được lập bảng kê

Cách lập mẫu 01/TNDN và trường hợp cần lưu ý không được lập bảng kê

Ngày đăng : 08-04-2024

Bài viết hướng dẫn cụ thể cách lập mẫu 01/TNDN và các trường hợp cần lưu ý làm cơ sở...
Ngày đăng : 08-04-2024 2093
Quy định về chi phí lãi vay được trừ – Interest expense

Quy định về chi phí lãi vay được trừ – Interest expense

Ngày đăng : 18-03-2024

Tổng hợp chung các quy định về chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN theo các hướng...
Ngày đăng : 18-03-2024 630
Miễn môn thi CPA Việt Nam – CPA subject exemption

Miễn môn thi CPA Việt Nam – CPA subject exemption

Ngày đăng : 11-10-2023

Miễn môn thi CPA như thế nào? Theo thông báo thi năm nay, trường hợp được miễn môn thi CPA Việt Nam...
Ngày đăng : 11-10-2023 940
Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN

Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN

Ngày đăng : 20-09-2023

Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế để bạn đọc tham khảo...
Ngày đăng : 20-09-2023 636
Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 02/TAIN

Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 02/TAIN

Ngày đăng : 20-09-2023

Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế để bạn đọc...
Ngày đăng : 20-09-2023 827
Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Ngày đăng : 20-09-2023

Nhiều doanh nghiệp phát sinh doanh thu tài chính (Ghi Có TK 515) từ thu nhập từ lãi tiền vay....
Ngày đăng : 20-09-2023 3758
Xác định sai kỳ kê khai tháng, quý

Xác định sai kỳ kê khai tháng, quý

Ngày đăng : 08-09-2023

Trong nhiều trường hợp, công ty Xác định sai kỳ kê khai tháng, quý. Vậy xử lý trong trường hợp...
Ngày đăng : 08-09-2023 1355

You cannot copy content of this page