Kế toán giá thành sản xuất

Giới thiệu về môn Kế toán giá thành sản xuất

Tổng quan về đề thi

1. Hiểu về quy trình tập hợp chi phí và kết chuyển giá thành
2. Nắm được các phương pháp tính giá thành và vận dụng trong thực tế
3. Tổ chức bộ máy kế toán giá thành, phân loại chi phí hợp lý
4. Lập các báo cáo giá thành

Nội dung môn học

- Tổng quan về kế toán sản xuất
- Khảo sát phương án
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
- Chi phí chế biến
- Xác định chi phí đơn vị và giá trị sản phẩm dở dang, giá thành
- Hệ thống báo cáo kế toán giá thành và phân tích biến động giá thành
- Ảnh hưởng của giá thành đến rủi ro thuế
- ÁP DỤNG THỰC TẾ: Thực hành tính giá thành doanh nghiệp sản xuất

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ
Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ

Do nhiều bạn chưa nắm được tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ, bài viết cập nhật một số nội...