Tin tuyển dụng

Đại lý Thuế – Bài tập Thuế TNDN số 1
Ưu đãi thuế cho hoạt động thương mại trong khu công nghiệp
Junior Consultant
[ Lương 1500 – 2000$ ] – Kế toán trưởng kiêm CFO – Vendor của Vinfast
Manager of Accounting Service
[ Recruitment news ] Chief Accountant in An Duong, Hai Phong
[ Recruitment News ] Kế toán tổng hợp tại Hưng Yên ( Salary 800 ~ 1000$ )
[ Recruitment News ] Accounting and Tax Consultant in Ho Chi Minh
[ THẢO LUẬN ] KHẤU TRỪ THUẾ VÀ TÍNH CHI PHÍ VỚI HÓA ĐƠN MUA HÀNG LẬP SAU KHI ĐÃ XUẤT HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng theo kế toán và theo thuế TNDN?