Kế Toán

Giới thiệu về môn Kế Toán

Tổng quan về đề thi

Tổng thời gian: 180 phút

1. Lý thuyết
- Hình thức: 2 câu hỏi tự luận: Trình bày và cho ví dụ
- Nội dung: Chuẩn mực kế toán và hạch toán theo chế độ/thông tư

2. Bài tập
- Hình thức: 3 bài tập tự luận
- Nội dung: Thông thường được phân chia thành 2 bài tập kế toán tài chính và 1 bài tập kế toán quản trị
(1) Tính giá thành
Các dạng bài tập tính giá thành cơ bản (theo NVL trực tiếp, theo sản lượng hoàn thành tương đương) cho một phân xưởng hoặc các phân xưởng sản xuất liên tục, có 1 sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm
(2) Định khoản
Các nghiệp vụ kinh tế tài chính xoay quanh tất cả các tài khoản kế toán. Đề thi cũng có thể yêu cầu lập sổ Nhật ký chung.
(3) Lập báo cáo tài chính
Lập bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo kết quả kinh doanh dựa trên các nghiệp vụ kinh tế tài chính có sẵn.

Nội dung môn học

- Tổng quan về kế toán và khung pháp lý
- Kế toán tiền và nguyên tắc kế toán các giao dịch ngoại tệ
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Kế toán hàng tồn kho
- Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
- Kế toán tài sản cố định
- Kế toán các khoản đầu từ
- Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn
- Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
- Trình bày báo cáo tài chính
- Kế toán thuế

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ
Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ

Do nhiều bạn chưa nắm được tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ, bài viết cập nhật một số nội...

Đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 2 – Kế toán tiền
Đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 2 – Kế toán tiền

Tuần thứ 2: Các tài khoản tiền và liên kết với chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán Ngoại...

Đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 1 – Kiến thức chung
Đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 1 – Kiến thức chung

Mục tiêu: Ôn tập tổng quan chung Tài liệu:  Tóm tắt Luật kế toán: Public – Tai lieu ve Luat...

Đề thi Kế toán – Đại lý Thuế năm 2017
Đề thi Kế toán – Đại lý Thuế năm 2017

Tiếp nối series về đề thi Đại lý Thuế, chúng tôi xin gửi đến học viên mô phỏng đề thi...