Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Ý kiến học viên

Tin tức
Tin tức nổi bật
Kế toán - Thuế
Kinh nghiệm ôn thi
Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020
Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Ngày đăng : 24-02-2021
Năm 2020 là năm có nhiều quy định pháp lý mới do hiệu lực của các văn bản mới (Luật...

Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020
Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Ngày đăng : 22-02-2021
Năm 2020 là một năm có nhiều sự thay đổi trong các văn bản pháp luật về thuế, trong đó...

Những thay đổi quan trọng của quy định về xử phạt thuế
Những thay đổi quan trọng của quy định về xử phạt thuế

Ngày đăng : 18-02-2021
Năm 2020 đã có rất nhiều thay đổi quan trọng về các chính sách thuế, trong có đáng chú ý...

Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020
Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Ngày đăng : 24-02-2021
Năm 2020 là năm có nhiều quy định pháp lý mới do hiệu lực của các văn bản mới (Luật...

Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020
Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Ngày đăng : 22-02-2021
Năm 2020 là một năm có nhiều sự thay đổi trong các văn bản pháp luật về thuế, trong đó...

Những thay đổi quan trọng của quy định về xử phạt thuế
Những thay đổi quan trọng của quy định về xử phạt thuế

Ngày đăng : 18-02-2021
Năm 2020 đã có rất nhiều thay đổi quan trọng về các chính sách thuế, trong có đáng chú ý...

Quy định về thành lập Đại lý Thuế
Quy định về thành lập Đại lý Thuế

Ngày đăng : 17-02-2021
Lưu ý về các văn bản pháp lý liên quan –  Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng...

Đại lý Thuế năm 2021 – Những thông tin chính thức
Đại lý Thuế năm 2021 – Những thông tin chính thức

Ngày đăng : 17-02-2021
Khi Luật quản lý Thuế 2019 có hiệu lực từ 1/7/2020, hiện tại Bộ Tài Chính đã chính thức ban...

Ôn thi Thuế CPA_ Bài tập thuế thu nhập cá nhân
Ôn thi Thuế CPA_ Bài tập thuế thu nhập cá nhân

Ngày đăng : 01-12-2020
Trong quá trình ôn thi Thuế CPA thì Thuế TNCN là dạng bài tập không quá khó để đạt được...