Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Ý kiến học viên

Tin tức
Tin tức nổi bật
Kế toán - Thuế
Kinh nghiệm ôn thi
Thời điểm áp dụng hoá đơn điện tử
Thời điểm áp dụng hoá đơn điện tử

Ngày đăng : 21-09-2020
Hiện nay, một số loại hóa đơn thường gặp bao gồm: Hóa đơn tự tin, Hóa đơn đặt in và...

Chính sách thuế ở khâu nhập khẩu với xe ô tô nhập khẩu làm mẫu lái thử
Chính sách thuế ở khâu nhập khẩu với xe ô tô nhập khẩu làm mẫu lái thử

Ngày đăng : 17-09-2020
Trong những năm trở lại đây, đón đầu chủ trương của Chính phủ tái khởi động ngành công nghiệp ô...

Trình tự và thủ tục khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp
Trình tự và thủ tục khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp

Ngày đăng : 14-09-2020
Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và...

Thời điểm áp dụng hoá đơn điện tử
Thời điểm áp dụng hoá đơn điện tử

Ngày đăng : 21-09-2020
Hiện nay, một số loại hóa đơn thường gặp bao gồm: Hóa đơn tự tin, Hóa đơn đặt in và...

Chính sách thuế ở khâu nhập khẩu với xe ô tô nhập khẩu làm mẫu lái thử
Chính sách thuế ở khâu nhập khẩu với xe ô tô nhập khẩu làm mẫu lái thử

Ngày đăng : 17-09-2020
Trong những năm trở lại đây, đón đầu chủ trương của Chính phủ tái khởi động ngành công nghiệp ô...

Trình tự và thủ tục khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp
Trình tự và thủ tục khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp

Ngày đăng : 14-09-2020
Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và...

Đại lý Thuế – Bài tập Thuế TNDN số 2
Đại lý Thuế – Bài tập Thuế TNDN số 2

Ngày đăng : 16-09-2020
Loading… Bài tập: Công ty B chuyên sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, năm 2017 đang trong thời gian...

Đại lý Thuế – Bài tập Thuế TNCN số 2
Đại lý Thuế – Bài tập Thuế TNCN số 2

Ngày đăng : 09-09-2020
Loading… Bài tập: Bà Hoa mang quốc tịch Việt Nam. Hãy tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công và...

Đại lý Thuế – Bài tập Thuế GTGT số 2
Đại lý Thuế – Bài tập Thuế GTGT số 2

Ngày đăng : 01-09-2020
Loading… Công ty TNHH A là Công ty kinh doanh lĩnh vực y tế, thiết bị y tế, thực hiện...