Thuế TNCN chuyên sâu và quyết toán thuế TNCN

Giới thiệu về môn Thuế TNCN chuyên sâu và quyết toán thuế TNCN

Tổng quan về đề thi

1. Tổng quan về thuế TNCN
2. Xác định tình trạng cư trú của cá nhân
3. Tổng quan các khoản thu nhập
4. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
5. Các khoản giảm trừ
6. Tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và trừ thuế đã nộp ở nước ngoài
7. Tính thuế TNCN lương NET
8. Thuế TNCN từ các khoản thu nhập khác (Bất động sản, vốn…)
9. Kê khai, quyết toán thuế TNCN

Nội dung môn học

-Tổng quan về thuế TNCN
-Xác định tình trạng cư trú của cá nhân
-Tổng quan các khoản thu nhập
-Thu nhập từ tiền lương, tiền công
-Các khoản giảm trừ
-Tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và trừ thuế đã nộp ở nước ngoài
-Tính thuế TNCN lương NET
-Thuế TNCN từ các khoản thu nhập khác (Bất động sản, vốn…)
-Kê khai, quyết toán thuế TNCN

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ
Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ

Do nhiều bạn chưa nắm được tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ, bài viết cập nhật một số nội...