Thông báo

CHÚNG MÌNH ĐÃ ĐẬU BIG4 NHƯ THẾ NÀO?
Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất
Chi phí đóng góp tham gia vào Hiệp hội có cần hóa đơn và có được trừ khi xác định thuế TNDN hay không?
Điều kiện được hưởng và cách tính trợ cấp thôi việc, chính sách thuế với trợ cấp thôi việc
Phân biệt khoản nhận đặt cọc, người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện
Quy trình và thủ tục làm hồ sơ để Người lao động và Người sử dụng lao động hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116
Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Người lao động được nhận hỗ trợ bằng tiền và doanh nghiệp được giảm mức đóng bảo hiểm
Thanh tra BHXH cùng với thanh tra thuế tại Hà Nội
Thuế nhà thầu đối với kinh doanh thương mại điện tử ( dự thảo )