Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

Giới thiệu về môn Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

Tổng quan về đề thi

Tổng thời gian: 180 phút

1. Lý thuyết
- Hình thức: 2 câu hỏi tự luận: Trình bày, giải thích, khái niệm, đặc điểm hoặc so sánh, phân biệt
- Nội dung: Các vấn đề được đề cập theo giáo trình ôn của từng năm

2. Bài tập
- Hình thức: 3 bài tập tự luận dạng tính toán.
- Nội dung: Thông thường, 3 câu với các câu hỏi dạng tình huống xoay quanh các nội dung
(1) Các phương pháp đánh giá dự án đầu tư dài hạn (IRR, NPV...)
(2) Chi phí sử dụng các nguồn tài trợ và chính sách cổ tức của công ty cổ phần
(3) Dạng bài đơn giản hơn: Giá trị thời gian của tiền, rủi ro và tỷ suất sinh lời, thẩm định giá, đòn bẩy

Nội dung môn học

- Vai trò và mục tiêu của quản trị Tài chính doanh nghiệp
- Giá trị thời gian của tiền tệ
- Rủi ro và tỷ suất sinh lời
- Định giá trái phiếu và cổ phiếu
- Dự báo nhu cầu tài chính doanh nghiệp
- Quyết định đầu tư vốn của doanh nghiệp
- Nguồn vốn của doanh nghiệp
- Chi phí sử dụng vốn và hệ thống đòn bẩy
- Quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
- Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp
- Định giá doanh nghiệp

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ
Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ

Do nhiều bạn chưa nắm được tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ, bài viết cập nhật một số nội...

Hướng dẫn nhận bảng điểm CPA
Hướng dẫn nhận bảng điểm CPA

    Sau mỗi kì thi chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán thì nỗi băn khoăn chính...