Thuế FCT

Thuế nhà thầu đối với kinh doanh thương mại điện tử ( dự thảo )
Lưu ý về giao dịch và chứng từ thanh toán qua Paypal
Hàng nhập khẩu không thanh toán không chịu thuế nhà thầu
Chi phí hợp lệ khi mua dịch vụ của facebook, google
Chi phí lương của người nước ngoài được trừ
Những trường hợp nhập khẩu hàng hóa phải chịu thuế nhà thầu
Lưu ý về thuế khi làm hợp đồng mua dịch vụ của nước ngoài
Thuế nhà thầu trong trường hợp dịch vụ mua dùng cho nước ngoài
Hoàn trả tiền lương cho công ty mẹ tại nước ngoài
LỊCH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI, BÁO CÁO THUẾ NĂM 2019