IFRS - Lập BCTC theo chuẩn mực quốc tế

Giới thiệu về môn IFRS - Lập BCTC theo chuẩn mực quốc tế

Tổng quan về đề thi

Nội dung môn học

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?