Kế toán thuế thực hành cơ bản

Giới thiệu về môn Kế toán thuế thực hành cơ bản

Tổng quan về đề thi

1. Thủ tục sau thành lập
2. Hoá đơn
3. Kế toán lương, thuế TNCN
4. Kế toán mua hàng
5. Kế toán hàng tồn kho
6. Kế toán bán hàng , thuế GTGT
7. Kế toán công cụ, tài sản
8. Kế toán báo cáo tài chính và kiểm toán
9. Kế toán thuế TNDN

Nội dung môn học

-Thủ tục sau thành lập
-Hoá đơn
-Kế toán lương, thuế TNCN
-Kế toán mua hàng
-Kế toán hàng tồn kho
-Kế toán bán hàng , thuế GTGT
-Kế toán công cụ, tài sản
-Kế toán báo cáo tài chính và kiểm toán
-Kế toán thuế TNDN

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ
Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ

Do nhiều bạn chưa nắm được tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ, bài viết cập nhật một số nội...