Thuế TNDN chuyên sâu và quyết toán thuế TNDN

Giới thiệu về môn Thuế TNDN chuyên sâu và quyết toán thuế TNDN

Tổng quan về đề thi

1. Tổng quan về thuế TNDN
2. Doanh thu
3. Nguyên tắc xác định chi phí được trừ
4. Xác định chi phí nguyên liệu, vật tư
5. Xác định chi phí lao động
6. Xác định chi phí khấu hao, phân bổ
7. Xác định chi phí dịch vụ
8. Xác định chi phí tài chính
9. Xác định chi phí khác
10. Thu nhập miễn thuế
11. Chuyển lỗ, quỹ KHCN
12. Ưu đãi thuế
13. Tổng quan về chuyển giá và giao dịch liên kết
14. Kê khai, quyết toán thuế TNDN

Nội dung môn học

-Tổng quan về thuế TNDN
-Doanh thu
-Nguyên tắc xác định chi phí được trừ
-Xác định chi phí nguyên liệu, vật tư
-Xác định chi phí lao động
-Xác định chi phí khấu hao, phân bổ
-Xác định chi phí dịch vụ
-Xác định chi phí tài chính
-Xác định chi phí khác
-Thu nhập miễn thuế
-Chuyển lỗ, quỹ KHCN
-Ưu đãi thuế
-Tổng quan về chuyển giá và giao dịch liên kết
-Kê khai, quyết toán thuế TNDN

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ
Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ

Do nhiều bạn chưa nắm được tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ, bài viết cập nhật một số nội...