Luật - tài chính - thuế - kế toán (CPA kế toán)

Giới thiệu về môn Luật - tài chính - thuế - kế toán (CPA kế toán)

Tổng quan về đề thi

Tổng thời gian: 180 phút cho cả 05 phần thi. Người tham gia 4 phần thi thì thời gian thi là 145 phút. Người tham gia 3 phần thi thì thời gian thi là 110 phút.

Hình thức thi: Trắc nghiệm.

Nội dung môn học

- Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp
- Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
- Thuế và quản lý Thuế nâng cao
- Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?