Luật - tài chính - thuế - kế toán (CPA kế toán)

Giới thiệu về môn Luật - tài chính - thuế - kế toán (CPA kế toán)

Tổng quan về đề thi

Tổng thời gian: 180 phút cho cả 05 phần thi. Người tham gia 4 phần thi thì thời gian thi là 145 phút. Người tham gia 3 phần thi thì thời gian thi là 110 phút.

Hình thức thi: Trắc nghiệm.

Nội dung môn học

- Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp
- Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
- Thuế và quản lý Thuế nâng cao
- Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ
Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ

Do nhiều bạn chưa nắm được tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ, bài viết cập nhật một số nội...