Kế toán

Khung khấu hao tài sản cố định mới nhất? Cách chọn thời gian khấu hao

Khung khấu hao tài sản cố định mới nhất? Cách chọn thời gian khấu hao

Ngày đăng : 13-05-2024

Khung thời gian khấu hao tài sản cố định mới nhất được áp dụng theo Thông tư của Bộ Tài...
Ngày đăng : 13-05-2024 135
Ví dụ Vốn hóa chi phí lãi vay khoản vay chung và khoản vay riêng

Ví dụ Vốn hóa chi phí lãi vay khoản vay chung và khoản vay riêng

Ngày đăng : 29-04-2024

Nguyên tắc chung về vốn hóa chi phí lãi vay cho khoản vay chung theo chuẩn mực kế toán Việt...
Ngày đăng : 29-04-2024 149
Khóa học về IFRS – Chuẩn mực kế toán quốc tế và chuyển đổi

Khóa học về IFRS – Chuẩn mực kế toán quốc tế và chuyển đổi

Ngày đăng : 03-05-2024

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, việc nắm vững và áp dụng các...
Ngày đăng : 03-05-2024 211
Mạo danh các tập đoàn lớn Lừa đảo công việc kế toán

Mạo danh các tập đoàn lớn Lừa đảo công việc kế toán

Ngày đăng : 25-04-2024

Trong thế giới kinh doanh đầy rẫy những rủi ro, lừa đảo công việc kế toán là một trong những...
Ngày đăng : 25-04-2024 1183
Có được khấu trừ thuế GTGT hàng cho biếu tặng, hàng mẫu trong nước?

Có được khấu trừ thuế GTGT hàng cho biếu tặng, hàng mẫu trong nước?

Ngày đăng : 24-04-2024

Với trường hợp hàng hóa cho biếu tặng và hàng mẫu không thanh toán trong nước có được khấu trừ...
Ngày đăng : 24-04-2024 171
Có được khấu trừ thuế GTGT hàng phi mậu dịch, hàng mẫu nhập khẩu?

Có được khấu trừ thuế GTGT hàng phi mậu dịch, hàng mẫu nhập khẩu?

Ngày đăng : 24-04-2024

Hàng hóa phi mậu dịch và hàng mẫu không thanh toán nhập khẩu có thể được khấu trừ thuế GTGT...
Ngày đăng : 24-04-2024 250
Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Ngày 20/3

Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Ngày 20/3

Ngày đăng : 09-04-2024

Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 20/03 về rất nhiều...
Ngày đăng : 09-04-2024 222
Một số tập đoàn lớn bị truy thu thuế tại Việt Nam

Một số tập đoàn lớn bị truy thu thuế tại Việt Nam

Ngày đăng : 04-04-2024

Gần đây, một số tập đoàn lớn ở Việt Nam đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ...
Ngày đăng : 04-04-2024 241
Khóa học kế toán giá thành kèm tư vấn tính giá thành

Khóa học kế toán giá thành kèm tư vấn tính giá thành

Ngày đăng : 28-03-2024

Bạn đang tìm kiếm cách nắm bắt bí quyết quản lý chi phí sản xuất và dịch vụ một cách...
Ngày đăng : 28-03-2024 246
Thời điểm lập hóa đơn hoạt động xây dựng xây lắp

Thời điểm lập hóa đơn hoạt động xây dựng xây lắp

Ngày đăng : 11-03-2024

Bài viết nói về Thời điểm lập hóa đơn hoạt động xây dựng xây lắp. Trong lĩnh vực xây dựng và...
Ngày đăng : 11-03-2024 453

Thuế FCT

Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Khánh Hòa ngày 22/12

Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Khánh Hòa ngày 22/12

Ngày đăng : 26-02-2024

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 22/12 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 26-02-2024 262
Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Quảng Ngãi ngày 24/03

Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Quảng Ngãi ngày 24/03

Ngày đăng : 24-02-2024

Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 24/03 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 24-02-2024 298
Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Hải Dương – Ngày 23/11

Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Hải Dương – Ngày 23/11

Ngày đăng : 27-02-2024

Cục thuế tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 23/11 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 27-02-2024 693
Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Phú Yên ngày 22/03

Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Phú Yên ngày 22/03

Ngày đăng : 27-02-2024

Cục thuế tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 22/03 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 27-02-2024 640
Kế toán Việt Nam cho người Nhật Bản – 日本人のためのベトナム人会計

Kế toán Việt Nam cho người Nhật Bản – 日本人のためのベトナム人会計

Ngày đăng : 23-11-2023

Để phục vụ nhu cầu của các quản lý người Nhật Bản làm việc tại Việt Nam, chúng tôi rất vinh...
Ngày đăng : 23-11-2023 634
Lưu ý Khai thuế khi Kinh doanh tại nước ngoài

Lưu ý Khai thuế khi Kinh doanh tại nước ngoài

Ngày đăng : 22-11-2023

Bài viết tóm tắt hướng dẫn lưu ý khai thuế khi Kinh doanh tại nước ngoài. Đây là công văn...
Ngày đăng : 22-11-2023 669
Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 19/03/2019

Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 19/03/2019

Ngày đăng : 21-11-2023

Cục thuế tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 19/03 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 21-11-2023 601
Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 31/01/2019

Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 31/01/2019

Ngày đăng : 21-11-2023

Cục thuế tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 31/01 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 21-11-2023 559
Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 10/01/2019

Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 10/01/2019

Ngày đăng : 21-11-2023

Cục thuế tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 10/01 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 21-11-2023 511
Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 03/01/2019

Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 03/01/2019

Ngày đăng : 21-11-2023

Cục thuế tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 03/01 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 21-11-2023 497

Thuế GTGT

Gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2024: Thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN…

Gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2024: Thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN…

Ngày đăng : 09-05-2024

Bộ Tài chính đã có công văn số 4232/BTC-TCT ngày 23/4/2024 báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng...
Ngày đăng : 09-05-2024 358
Có được khấu trừ thuế GTGT hàng cho biếu tặng, hàng mẫu trong nước?

Có được khấu trừ thuế GTGT hàng cho biếu tặng, hàng mẫu trong nước?

Ngày đăng : 24-04-2024

Với trường hợp hàng hóa cho biếu tặng và hàng mẫu không thanh toán trong nước có được khấu trừ...
Ngày đăng : 24-04-2024 171
Có được khấu trừ thuế GTGT hàng phi mậu dịch, hàng mẫu nhập khẩu?

Có được khấu trừ thuế GTGT hàng phi mậu dịch, hàng mẫu nhập khẩu?

Ngày đăng : 24-04-2024

Hàng hóa phi mậu dịch và hàng mẫu không thanh toán nhập khẩu có thể được khấu trừ thuế GTGT...
Ngày đăng : 24-04-2024 250
Xác định doanh thu và thời điểm lập hóa đơn cho thuê tài sản nhiều kỳ (Có ví dụ minh họa)

Xác định doanh thu và thời điểm lập hóa đơn cho thuê tài sản nhiều kỳ (Có ví dụ minh họa)

Ngày đăng : 16-04-2024

Theo quy định tại Việt Nam, doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản nhiều kỳ được xác định...
Ngày đăng : 16-04-2024 262
Thuế GTGT của dự án đầu tư có được hoàn thuế khi xuất khẩu không?

Thuế GTGT của dự án đầu tư có được hoàn thuế khi xuất khẩu không?

Ngày đăng : 28-03-2024

Thuế GTGT của dự án đầu tư có thể được hoàn thuế trong trường hợp xuất khẩu, tùy thuộc vào...
Ngày đăng : 28-03-2024 532
Hồ sơ hợp đồng dịch vụ ký với cá nhân người nước ngoài

Hồ sơ hợp đồng dịch vụ ký với cá nhân người nước ngoài

Ngày đăng : 01-04-2024

Khi ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân người nước ngoài, việc tính thuế tại Việt Nam phụ thuộc...
Ngày đăng : 01-04-2024 631
Hỗ trợ quyết toán thuế TNDN – Tổng Cục thuế

Hỗ trợ quyết toán thuế TNDN – Tổng Cục thuế

Ngày đăng : 14-03-2024

Ngày 12/3/2024, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị Hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023 trực tuyến với nội dung...
Ngày đăng : 14-03-2024 355
Thời điểm lập hóa đơn hoạt động xây dựng xây lắp

Thời điểm lập hóa đơn hoạt động xây dựng xây lắp

Ngày đăng : 11-03-2024

Bài viết nói về Thời điểm lập hóa đơn hoạt động xây dựng xây lắp. Trong lĩnh vực xây dựng và...
Ngày đăng : 11-03-2024 453
Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Hậu Giang ngày 14/10

Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Hậu Giang ngày 14/10

Ngày đăng : 27-02-2024

Cục thuế tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 14/10 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 27-02-2024 378
Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Vĩnh Long ngày 20/3

Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Vĩnh Long ngày 20/3

Ngày đăng : 27-02-2024

Cục thuế tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 29/3 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 27-02-2024 252

Thuế TNCN

Nộp tiền thuế TNCN sau quyết toán thuế như thế nào?

Nộp tiền thuế TNCN sau quyết toán thuế như thế nào?

Ngày đăng : 14-05-2024

Để nộp tiền thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) sau quyết toán thuế ở Việt Nam trong năm, bạn có...
Ngày đăng : 14-05-2024 105
Sau bao nhiêu lâu thì nhận được tiền hoàn thuế TNCN

Sau bao nhiêu lâu thì nhận được tiền hoàn thuế TNCN

Ngày đăng : 10-05-2024

Theo quy định tại Điều 75 của Luật Quản lý thuế 2019, thời gian nhận tiền hoàn thuế thu nhập...
Ngày đăng : 10-05-2024 228
Gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2024: Thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN…

Gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2024: Thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN…

Ngày đăng : 09-05-2024

Bộ Tài chính đã có công văn số 4232/BTC-TCT ngày 23/4/2024 báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng...
Ngày đăng : 09-05-2024 358
Giải đáp vướng mắc thuế TNCN – Cục thuế Hồ Chí Minh

Giải đáp vướng mắc thuế TNCN – Cục thuế Hồ Chí Minh

Ngày đăng : 16-05-2024

Cục thuế TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế TNCN về rất nhiều điểm cần...
Ngày đăng : 16-05-2024 502
Nộp thuế qua etax mobile

Nộp thuế qua etax mobile

Ngày đăng : 23-04-2024

Chi tiết Hướng dẫn người nộp thuế là cá nhân Nộp thuế qua etax mobile, nộp thuế điện tử trên ứng...
Ngày đăng : 23-04-2024 174
Tất tần tật các quy định về hợp đồng thử việc cần biết

Tất tần tật các quy định về hợp đồng thử việc cần biết

Ngày đăng : 17-04-2024

Dưới đây là những điểm chính trong quy định về hợp đồng thử việc. Để đảm bảo tuân thủ đúng...
Ngày đăng : 17-04-2024 178
Thay đổi tại Luật Việc làm 2024 – Dự thảo

Thay đổi tại Luật Việc làm 2024 – Dự thảo

Ngày đăng : 10-04-2024

Dự thảo Luật việc làm 2024 mang đến nhiều thay đổi quan trọng, nhằm mục đích hoàn thiện và cập...
Ngày đăng : 10-04-2024 865
Hồ sơ hợp đồng dịch vụ ký với cá nhân người nước ngoài

Hồ sơ hợp đồng dịch vụ ký với cá nhân người nước ngoài

Ngày đăng : 01-04-2024

Khi ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân người nước ngoài, việc tính thuế tại Việt Nam phụ thuộc...
Ngày đăng : 01-04-2024 631
Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN – Tổng Cục thuế

Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN – Tổng Cục thuế

Ngày đăng : 14-03-2024

Ngày 14/3/2024, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị Hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023 trực tuyến với nội dung...
Ngày đăng : 14-03-2024 694
Hỗ trợ quyết toán thuế TNDN – Tổng Cục thuế

Hỗ trợ quyết toán thuế TNDN – Tổng Cục thuế

Ngày đăng : 14-03-2024

Ngày 12/3/2024, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị Hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023 trực tuyến với nội dung...
Ngày đăng : 14-03-2024 355

Thuế TNDN

Khung khấu hao tài sản cố định mới nhất? Cách chọn thời gian khấu hao

Khung khấu hao tài sản cố định mới nhất? Cách chọn thời gian khấu hao

Ngày đăng : 13-05-2024

Khung thời gian khấu hao tài sản cố định mới nhất được áp dụng theo Thông tư của Bộ Tài...
Ngày đăng : 13-05-2024 135
Gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2024: Thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN…

Gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2024: Thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN…

Ngày đăng : 09-05-2024

Bộ Tài chính đã có công văn số 4232/BTC-TCT ngày 23/4/2024 báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng...
Ngày đăng : 09-05-2024 358
Phân bổ thu nhập được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (Có ví dụ)

Phân bổ thu nhập được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (Có ví dụ)

Ngày đăng : 09-05-2024

Một số thông tin về phân bổ thu nhập được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định...
Ngày đăng : 09-05-2024 153
Nộp thuế qua etax mobile

Nộp thuế qua etax mobile

Ngày đăng : 23-04-2024

Chi tiết Hướng dẫn người nộp thuế là cá nhân Nộp thuế qua etax mobile, nộp thuế điện tử trên ứng...
Ngày đăng : 23-04-2024 174
Xác định doanh thu và thời điểm lập hóa đơn cho thuê tài sản nhiều kỳ (Có ví dụ minh họa)

Xác định doanh thu và thời điểm lập hóa đơn cho thuê tài sản nhiều kỳ (Có ví dụ minh họa)

Ngày đăng : 16-04-2024

Theo quy định tại Việt Nam, doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản nhiều kỳ được xác định...
Ngày đăng : 16-04-2024 262
Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Ngày 20/3

Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Ngày 20/3

Ngày đăng : 09-04-2024

Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 20/03 về rất nhiều...
Ngày đăng : 09-04-2024 222
Khóa học kế toán giá thành kèm tư vấn tính giá thành

Khóa học kế toán giá thành kèm tư vấn tính giá thành

Ngày đăng : 28-03-2024

Bạn đang tìm kiếm cách nắm bắt bí quyết quản lý chi phí sản xuất và dịch vụ một cách...
Ngày đăng : 28-03-2024 246
Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN – Tổng Cục thuế

Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN – Tổng Cục thuế

Ngày đăng : 14-03-2024

Ngày 14/3/2024, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị Hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023 trực tuyến với nội dung...
Ngày đăng : 14-03-2024 694
Hỗ trợ quyết toán thuế TNDN – Tổng Cục thuế

Hỗ trợ quyết toán thuế TNDN – Tổng Cục thuế

Ngày đăng : 14-03-2024

Ngày 12/3/2024, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị Hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023 trực tuyến với nội dung...
Ngày đăng : 14-03-2024 355
Chi phí tổ chức 8/3 có được trừ? Có tính thuế TNCN?

Chi phí tổ chức 8/3 có được trừ? Có tính thuế TNCN?

Ngày đăng : 08-03-2024

Chi phí tổ chức 8/3 có được trừ? Có tính thuế TNCN không? Bài viết dưới đây đưa ra các...
Ngày đăng : 08-03-2024 909

Thuế TTDB

Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Hậu Giang ngày 14/10

Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Hậu Giang ngày 14/10

Ngày đăng : 27-02-2024

Cục thuế tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 14/10 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 27-02-2024 378
Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 19/03/2019

Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 19/03/2019

Ngày đăng : 21-11-2023

Cục thuế tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 19/03 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 21-11-2023 601
Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 28/11/2017

Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 28/11/2017

Ngày đăng : 21-11-2023

Cục thuế tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 28/11 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 21-11-2023 206
Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 03/10/2014

Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 03/10/2014

Ngày đăng : 21-11-2023

Cục thuế tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 03/10 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 21-11-2023 198
Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Khánh Hòa ngày 05/09/2013

Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Khánh Hòa ngày 05/09/2013

Ngày đăng : 02-11-2023

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 05/09/2013 về rất nhiều điểm mới...
Ngày đăng : 02-11-2023 395
Thuế ở Malaysia – Tax in Malaysia – Cukai di Malaysia

Thuế ở Malaysia – Tax in Malaysia – Cukai di Malaysia

Ngày đăng : 08-09-2023

Malaysia là một quốc gia nằm ở Đông Nam Á, nổi tiếng với vẻ đa dạng về văn hóa, ngôn...
Ngày đăng : 08-09-2023 2148
Thuế ở Indonesia – Tax in Indonesia – Pajak di Indonesia

Thuế ở Indonesia – Tax in Indonesia – Pajak di Indonesia

Ngày đăng : 06-09-2023

Indonesia là một quốc gia sôi động nằm ở Đông Nam Á, , giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình...
Ngày đăng : 06-09-2023 1486
Thuế ở Myanmar  – Taxes in Myanmar – မြန်မာနိုင်ငံမှာအခွန်

Thuế ở Myanmar – Taxes in Myanmar – မြန်မာနိုင်ငံမှာအခွန်

Ngày đăng : 06-09-2023

Trước khi gặp các biến cố về chính trị, Myanmar là quốc gia thu hút du lịch rất lớn tại...
Ngày đăng : 06-09-2023 928
Thuế ở Trung Quốc – Taxes in China – 中国的税收

Thuế ở Trung Quốc – Taxes in China – 中国的税收

Ngày đăng : 06-09-2023

Việc áp dụng chính sách thuế ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (giản thể: 中华人民共和国; phồn thể: 中華人民共和國), quốc...
Ngày đăng : 06-09-2023 2854
Thuế ở Đài Loan – Taxes in Taiwan – 台湾的税收

Thuế ở Đài Loan – Taxes in Taiwan – 台湾的税收

Ngày đăng : 03-09-2023

Bài viết tóm tắt thông tin về chính sách thuế ở Đài Loan. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thuế...
Ngày đăng : 03-09-2023 3030

You cannot copy content of this page