Kế toán

Khai thuế cho văn phòng đại diện – Tax Declaration for Representative Office (FDI)

Khai thuế cho văn phòng đại diện – Tax Declaration for Representative Office (FDI)

Ngày đăng : 28-09-2023

Khai thuế cho văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài như thế nào? Bài viết tập trung vào  các...
Ngày đăng : 28-09-2023 54
Thủ tục yêu cầu cơ quan thuế bồi thường

Thủ tục yêu cầu cơ quan thuế bồi thường

Ngày đăng : 27-09-2023

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu cơ quan thuế bồi thường theo quy trình mới nhất? Đây là một câu...
Ngày đăng : 27-09-2023 52
Tra cứu Biên bản phạt vi phạm hành chính Online

Tra cứu Biên bản phạt vi phạm hành chính Online

Ngày đăng : 23-09-2023

Bài viết tóm tắt các bước tra cứu Biên bản phạt vi phạm hành chính Online của Cục thuế tỉnh...
Ngày đăng : 23-09-2023 88
Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN

Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN

Ngày đăng : 20-09-2023

Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế để bạn đọc tham khảo...
Ngày đăng : 20-09-2023 59
Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 02/TAIN

Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 02/TAIN

Ngày đăng : 20-09-2023

Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế để bạn đọc...
Ngày đăng : 20-09-2023 70
Tỷ suất lợi nhuận ngành tham khảo – Return on Sale ROS

Tỷ suất lợi nhuận ngành tham khảo – Return on Sale ROS

Ngày đăng : 20-09-2023

Những năm gần đây, cơ quan Thuế đã tăng cường thanh tra về giá giao dịch liên kết và thường...
Ngày đăng : 20-09-2023 727
Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Ngày đăng : 20-09-2023

Nhiều doanh nghiệp phát sinh doanh thu tài chính (Ghi Có TK 515) từ thu nhập từ lãi tiền vay....
Ngày đăng : 20-09-2023 154
Chi phí hủy hàng tại nước ngoài có được trừ?

Chi phí hủy hàng tại nước ngoài có được trừ?

Ngày đăng : 18-09-2023

Một số trường hợp, sau khi xuất khẩu, do không đạt chất lượng, hàng hóa đã bán sẽ nhờ bên...
Ngày đăng : 18-09-2023 127
Xuất hóa đơn cho khách lẻ không lấy hóa đơn

Xuất hóa đơn cho khách lẻ không lấy hóa đơn

Ngày đăng : 26-09-2023

Khi người mua hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn, doanh nghiệp có được phép xuất hóa đơn với...
Ngày đăng : 26-09-2023 2957
Chiết khấu thương mại có phải đăng ký không? Hồ sơ hợp lý?

Chiết khấu thương mại có phải đăng ký không? Hồ sơ hợp lý?

Ngày đăng : 14-09-2023

Một số trường hợp thanh tra, kiểm tra thuế, cơ quan thuế yêu cầu loại bỏ các khoản giảm trừ...
Ngày đăng : 14-09-2023 220

Thuế FCT

Thuế ở Malaysia – Tax in Malaysia – Cukai di Malaysia

Thuế ở Malaysia – Tax in Malaysia – Cukai di Malaysia

Ngày đăng : 08-09-2023

Malaysia là một quốc gia nằm ở Đông Nam Á, nổi tiếng với vẻ đa dạng về văn hóa, ngôn...
Ngày đăng : 08-09-2023 144
Thuế ở Indonesia – Tax in Indonesia – Pajak di Indonesia

Thuế ở Indonesia – Tax in Indonesia – Pajak di Indonesia

Ngày đăng : 06-09-2023

Indonesia là một quốc gia sôi động nằm ở Đông Nam Á, , giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình...
Ngày đăng : 06-09-2023 101
Thuế ở Myanmar  – Taxes in Myanmar – မြန်မာနိုင်ငံမှာအခွန်

Thuế ở Myanmar – Taxes in Myanmar – မြန်မာနိုင်ငံမှာအခွန်

Ngày đăng : 06-09-2023

Trước khi gặp các biến cố về chính trị, Myanmar là quốc gia thu hút du lịch rất lớn tại...
Ngày đăng : 06-09-2023 121
Tổng quan Thuế nhà thầu nước ngoài – Foreign Contractor Tax

Tổng quan Thuế nhà thầu nước ngoài – Foreign Contractor Tax

Ngày đăng : 27-09-2023

Xuất phát từ thực tiễn nhiều doanh nghiệp FDI bị truy thu thuế nhà thầu (Foreign Contractor Tax – FCT)...
Ngày đăng : 27-09-2023 267
Hướng dẫn khai thuế Sàn thương mại điện tử

Hướng dẫn khai thuế Sàn thương mại điện tử

Ngày đăng : 05-09-2023

Bài viết tổng hợp các hướng dẫn khai thuế Sàn thương mại điện tử theo dạng tình huống hỏi và...
Ngày đăng : 05-09-2023 256
Thuế ở Trung Quốc – Taxes in China – 中国的税收

Thuế ở Trung Quốc – Taxes in China – 中国的税收

Ngày đăng : 06-09-2023

Việc áp dụng chính sách thuế ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (giản thể: 中华人民共和国; phồn thể: 中華人民共和國), quốc...
Ngày đăng : 06-09-2023 161
Thuế ở Đài Loan – Taxes in Taiwan – 台湾的税收

Thuế ở Đài Loan – Taxes in Taiwan – 台湾的税收

Ngày đăng : 03-09-2023

Bài viết tóm tắt thông tin về chính sách thuế ở Đài Loan. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thuế...
Ngày đăng : 03-09-2023 132
Sổ tay thuế Manabox Tax Pocket

Sổ tay thuế Manabox Tax Pocket

Ngày đăng : 16-08-2023

Sổ tay thuế là một tài liệu ghi chép, sắp xếp thông tin về các giao dịch tài chính và...
Ngày đăng : 16-08-2023 295
Thủ tục tra soát tiền thuế nộp sai

Thủ tục tra soát tiền thuế nộp sai

Ngày đăng : 15-08-2023

Thủ tục tra soát tiền thuế nộp sai được thực hiện như thế nào theo quy định mới nhất? Phải...
Ngày đăng : 15-08-2023 1401
Thuế nhà thầu dịch vụ điện toán đám mây

Thuế nhà thầu dịch vụ điện toán đám mây

Ngày đăng : 06-09-2023

Thuế nhà thầu dịch vụ điện toán đám mây được xác định như thế nào? Tham khảo qua một số...
Ngày đăng : 06-09-2023 542

Thuế GTGT

Dịch vụ đào tạo phần mềm chịu thuế GTGT?

Dịch vụ đào tạo phần mềm chịu thuế GTGT?

Ngày đăng : 27-09-2023

Theo quy định hiện hành về thuế GTGT thì “sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm” là đối...
Ngày đăng : 27-09-2023 88
Thuế GTGT nhập khẩu điều khoản DDP không được khấu trừ – VAT of DDP

Thuế GTGT nhập khẩu điều khoản DDP không được khấu trừ – VAT of DDP

Ngày đăng : 26-09-2023

Thuế GTGT nhập khẩu điều khoản DDP không được khấu trừ là một trong những nội dung hướng dẫn mới...
Ngày đăng : 26-09-2023 208
Tra cứu Biên bản phạt vi phạm hành chính Online

Tra cứu Biên bản phạt vi phạm hành chính Online

Ngày đăng : 23-09-2023

Bài viết tóm tắt các bước tra cứu Biên bản phạt vi phạm hành chính Online của Cục thuế tỉnh...
Ngày đăng : 23-09-2023 88
Hóa đơn sai thuế suất và cách điều chỉnh

Hóa đơn sai thuế suất và cách điều chỉnh

Ngày đăng : 22-09-2023

Hóa đơn sai thuế suất điều chỉnh như thế nào? Nếu không điều chỉnh thì nguyên tắc xử lý với...
Ngày đăng : 22-09-2023 185
Cách lập hóa đơn dịch vụ xuất khẩu

Cách lập hóa đơn dịch vụ xuất khẩu

Ngày đăng : 21-09-2023

Nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được tiêu dùng ngoài Việt Nam và đủ điều kiện áp dụng thuế...
Ngày đăng : 21-09-2023 90
Tài nguyên xuất khẩu có thể không được áp dụng thuế suất 0%

Tài nguyên xuất khẩu có thể không được áp dụng thuế suất 0%

Ngày đăng : 24-09-2023

Trong quá trình hỗ trợ hoàn thuế GTGT, chúng tôi gặp nhiều trường hợp doanh nghiệp phát sinh giao dịch...
Ngày đăng : 24-09-2023 121
Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Ngày đăng : 20-09-2023

Nhiều doanh nghiệp phát sinh doanh thu tài chính (Ghi Có TK 515) từ thu nhập từ lãi tiền vay....
Ngày đăng : 20-09-2023 154
Chi phí hủy hàng tại nước ngoài có được trừ?

Chi phí hủy hàng tại nước ngoài có được trừ?

Ngày đăng : 18-09-2023

Một số trường hợp, sau khi xuất khẩu, do không đạt chất lượng, hàng hóa đã bán sẽ nhờ bên...
Ngày đăng : 18-09-2023 127
Tỷ lệ thuế với hộ kinh doanh mới nhất

Tỷ lệ thuế với hộ kinh doanh mới nhất

Ngày đăng : 18-09-2023

Tỷ lệ khai thuế với hộ kinh doanh mới nhất áp dụng theo thông tư của Bộ Tài chính được...
Ngày đăng : 18-09-2023 156
Chứng từ của Hộ kinh doanh mua hàng hóa dịch vụ đầu vào?

Chứng từ của Hộ kinh doanh mua hàng hóa dịch vụ đầu vào?

Ngày đăng : 18-09-2023

Chứng từ của Hộ kinh doanh mua hàng hóa dịch vụ đầu vào được quy định như thế nào? Trong...
Ngày đăng : 18-09-2023 83

Thuế TNCN

Khai thuế cho văn phòng đại diện – Tax Declaration for Representative Office (FDI)

Khai thuế cho văn phòng đại diện – Tax Declaration for Representative Office (FDI)

Ngày đăng : 28-09-2023

Khai thuế cho văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài như thế nào? Bài viết tập trung vào  các...
Ngày đăng : 28-09-2023 54
Thủ tục yêu cầu cơ quan thuế bồi thường

Thủ tục yêu cầu cơ quan thuế bồi thường

Ngày đăng : 27-09-2023

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu cơ quan thuế bồi thường theo quy trình mới nhất? Đây là một câu...
Ngày đăng : 27-09-2023 52
Tỷ lệ thuế với hộ kinh doanh mới nhất

Tỷ lệ thuế với hộ kinh doanh mới nhất

Ngày đăng : 18-09-2023

Tỷ lệ khai thuế với hộ kinh doanh mới nhất áp dụng theo thông tư của Bộ Tài chính được...
Ngày đăng : 18-09-2023 156
Chứng từ của Hộ kinh doanh mua hàng hóa dịch vụ đầu vào?

Chứng từ của Hộ kinh doanh mua hàng hóa dịch vụ đầu vào?

Ngày đăng : 18-09-2023

Chứng từ của Hộ kinh doanh mua hàng hóa dịch vụ đầu vào được quy định như thế nào? Trong...
Ngày đăng : 18-09-2023 83
Hộ kinh doanh có được giảm thuế GTGT không?

Hộ kinh doanh có được giảm thuế GTGT không?

Ngày đăng : 18-09-2023

Hộ kinh doanh có được giảm thuế GTGT không? Hộ kinh doanh có bắt buộc giảm thuế GTGT? Cùng tham...
Ngày đăng : 18-09-2023 70
Chiết khấu thương mại có phải đăng ký không? Hồ sơ hợp lý?

Chiết khấu thương mại có phải đăng ký không? Hồ sơ hợp lý?

Ngày đăng : 14-09-2023

Một số trường hợp thanh tra, kiểm tra thuế, cơ quan thuế yêu cầu loại bỏ các khoản giảm trừ...
Ngày đăng : 14-09-2023 220
Thuế ở Malaysia – Tax in Malaysia – Cukai di Malaysia

Thuế ở Malaysia – Tax in Malaysia – Cukai di Malaysia

Ngày đăng : 08-09-2023

Malaysia là một quốc gia nằm ở Đông Nam Á, nổi tiếng với vẻ đa dạng về văn hóa, ngôn...
Ngày đăng : 08-09-2023 144
Xác định sai kỳ kê khai tháng, quý

Xác định sai kỳ kê khai tháng, quý

Ngày đăng : 08-09-2023

Trong nhiều trường hợp, công ty Xác định sai kỳ kê khai tháng, quý. Vậy xử lý trong trường hợp...
Ngày đăng : 08-09-2023 128
Mẫu công văn điều chỉnh nộp tiền bảo hiểm do thiếu mã đơn vị

Mẫu công văn điều chỉnh nộp tiền bảo hiểm do thiếu mã đơn vị

Ngày đăng : 08-09-2023

Tình huống khi công ty em chuyển tiền đóng BHXH ghi nội dung thiếu mã đơn vị thì cần thủ...
Ngày đăng : 08-09-2023 159
Công tác phí có chịu thuế TNCN không?

Công tác phí có chịu thuế TNCN không?

Ngày đăng : 07-09-2023

Công tác phí có chịu thuế TNCN không? Về cơ bản thì quy định tại pháp luật về thuế TNCN...
Ngày đăng : 07-09-2023 265

Thuế TNDN

Dịch vụ đào tạo phần mềm chịu thuế GTGT?

Dịch vụ đào tạo phần mềm chịu thuế GTGT?

Ngày đăng : 27-09-2023

Theo quy định hiện hành về thuế GTGT thì “sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm” là đối...
Ngày đăng : 27-09-2023 88
Thủ tục yêu cầu cơ quan thuế bồi thường

Thủ tục yêu cầu cơ quan thuế bồi thường

Ngày đăng : 27-09-2023

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu cơ quan thuế bồi thường theo quy trình mới nhất? Đây là một câu...
Ngày đăng : 27-09-2023 52
Tra cứu Biên bản phạt vi phạm hành chính Online

Tra cứu Biên bản phạt vi phạm hành chính Online

Ngày đăng : 23-09-2023

Bài viết tóm tắt các bước tra cứu Biên bản phạt vi phạm hành chính Online của Cục thuế tỉnh...
Ngày đăng : 23-09-2023 88
Hóa đơn sai thuế suất và cách điều chỉnh

Hóa đơn sai thuế suất và cách điều chỉnh

Ngày đăng : 22-09-2023

Hóa đơn sai thuế suất điều chỉnh như thế nào? Nếu không điều chỉnh thì nguyên tắc xử lý với...
Ngày đăng : 22-09-2023 185
Cách lập hóa đơn dịch vụ xuất khẩu

Cách lập hóa đơn dịch vụ xuất khẩu

Ngày đăng : 21-09-2023

Nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được tiêu dùng ngoài Việt Nam và đủ điều kiện áp dụng thuế...
Ngày đăng : 21-09-2023 90
Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN

Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN

Ngày đăng : 20-09-2023

Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế để bạn đọc tham khảo...
Ngày đăng : 20-09-2023 59
Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 02/TAIN

Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 02/TAIN

Ngày đăng : 20-09-2023

Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế để bạn đọc...
Ngày đăng : 20-09-2023 70
Tỷ suất lợi nhuận ngành tham khảo – Return on Sale ROS

Tỷ suất lợi nhuận ngành tham khảo – Return on Sale ROS

Ngày đăng : 20-09-2023

Những năm gần đây, cơ quan Thuế đã tăng cường thanh tra về giá giao dịch liên kết và thường...
Ngày đăng : 20-09-2023 727
Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?

Ngày đăng : 20-09-2023

Nhiều doanh nghiệp phát sinh doanh thu tài chính (Ghi Có TK 515) từ thu nhập từ lãi tiền vay....
Ngày đăng : 20-09-2023 154
Chi phí hủy hàng tại nước ngoài có được trừ?

Chi phí hủy hàng tại nước ngoài có được trừ?

Ngày đăng : 18-09-2023

Một số trường hợp, sau khi xuất khẩu, do không đạt chất lượng, hàng hóa đã bán sẽ nhờ bên...
Ngày đăng : 18-09-2023 127

Thuế TTDB

Thuế ở Malaysia – Tax in Malaysia – Cukai di Malaysia

Thuế ở Malaysia – Tax in Malaysia – Cukai di Malaysia

Ngày đăng : 08-09-2023

Malaysia là một quốc gia nằm ở Đông Nam Á, nổi tiếng với vẻ đa dạng về văn hóa, ngôn...
Ngày đăng : 08-09-2023 144
Thuế ở Indonesia – Tax in Indonesia – Pajak di Indonesia

Thuế ở Indonesia – Tax in Indonesia – Pajak di Indonesia

Ngày đăng : 06-09-2023

Indonesia là một quốc gia sôi động nằm ở Đông Nam Á, , giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình...
Ngày đăng : 06-09-2023 101
Thuế ở Myanmar  – Taxes in Myanmar – မြန်မာနိုင်ငံမှာအခွန်

Thuế ở Myanmar – Taxes in Myanmar – မြန်မာနိုင်ငံမှာအခွန်

Ngày đăng : 06-09-2023

Trước khi gặp các biến cố về chính trị, Myanmar là quốc gia thu hút du lịch rất lớn tại...
Ngày đăng : 06-09-2023 121
Thuế ở Trung Quốc – Taxes in China – 中国的税收

Thuế ở Trung Quốc – Taxes in China – 中国的税收

Ngày đăng : 06-09-2023

Việc áp dụng chính sách thuế ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (giản thể: 中华人民共和国; phồn thể: 中華人民共和國), quốc...
Ngày đăng : 06-09-2023 161
Thuế ở Đài Loan – Taxes in Taiwan – 台湾的税收

Thuế ở Đài Loan – Taxes in Taiwan – 台湾的税收

Ngày đăng : 03-09-2023

Bài viết tóm tắt thông tin về chính sách thuế ở Đài Loan. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thuế...
Ngày đăng : 03-09-2023 132
Sổ tay thuế Manabox Tax Pocket

Sổ tay thuế Manabox Tax Pocket

Ngày đăng : 16-08-2023

Sổ tay thuế là một tài liệu ghi chép, sắp xếp thông tin về các giao dịch tài chính và...
Ngày đăng : 16-08-2023 295
Thuế tại Hàn Quốc – Taxes in Korea – 한국의 세금

Thuế tại Hàn Quốc – Taxes in Korea – 한국의 세금

Ngày đăng : 03-09-2023

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đi đầu về ngành giải trí, thời trang… Vậy chính sách thuế...
Ngày đăng : 03-09-2023 1464
Bia chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Bia chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày đăng : 30-03-2023

Một số tình huống giải đáp bia chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế...
Ngày đăng : 30-03-2023 1636
Điểm mới tại thông tư 80/2021/TT-BTC về Quản lý thuế

Điểm mới tại thông tư 80/2021/TT-BTC về Quản lý thuế

Ngày đăng : 13-01-2022

Thông tư 80/2021/TT-BTC được ban hành để hướng dẫn cho Nghị định 126/2020/NĐ-CP về Quản lý thuế, chủ yếu đối...
Ngày đăng : 13-01-2022 922
Cách viết hóa đơn giảm 30% thuế GTGT chính thức 2021

Cách viết hóa đơn giảm 30% thuế GTGT chính thức 2021

Ngày đăng : 13-12-2021

  Nhằm hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, ngày 19/10/2021, UBTVQH...
Ngày đăng : 13-12-2021 740

You cannot copy content of this page