Giải đáp vướng mắc thuế – Cục thuế Khánh Hòa ngày 05/09/2013

448

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 05/09/2013 về rất nhiều điểm mới cần quan tâm của chính sách thuế. Tham khảo bản tin dưới đây

Theo tinh thần kết luận Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp ngày 05/09/2013 do Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa và Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa (VCCI Khánh Hòa) phối hợp đồng tổ chức, Cục Thuế đã tổng hợp lại các câu hỏi, vướng mắc của các doanh nghiệp nêu ra tại Hội nghị và biên soạn nội dung trả lời giải đáp chi tiết để các doanh nghiệp được biết nắm bắt thực hiện. Trang Thông tin điện tử Cục Thuế sẽ đăng tải lần lượt nội dung trả lời giải đáp vướng mắc đối với 18 câu hỏi của các doanh nghiệp đứng tên nêu tại Hội nghị cụ thể sau đây.

1) Câu hỏi 1Công ty chuẩn bị xây dựng lại văn phòng công ty, vậy thuế GTGT phát sinh trong quá trình xây dựng này có được kê khai chung hay phải kê khai riêng và được khấu trừ hàng tháng hay không? Công ty TNHH Sao Mai AnhĐịa chỉ: 72 Đường 23/10, Phường Phương Sơn, TP Nha Trang (MST: 4200284282)

Trả lời (Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng TTHT): Tại Khoản 3(c), Điều 10, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về việc khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư như sau:

c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Hồ sơ khai thuế GTGT tháng của dự án đầu tư bao gồm:

– Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.”

Căn cứ quy định trên, việc khai thuế GTGT riêng và hoàn thuế GTGT theo tháng đối với dự án đầu tư chỉ áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh dự án đầu tư mới khác với hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Trường hợp Công ty tiến hành xây dựng lại văn phòng thuộc về hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện không phải là một dự án đầu tư mới nên không thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3(c), Điều 10, Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên.

2) Câu hỏi 2Để làm thương hiệu, doanh nghiệp có tham gia các chương trình và giải thưởng. Ví dụ như: Sao Vàng Đất Việt. Khi tham gia các chương trình này, có những chi phí ủng hộ tài trợ, tổ chức chương trình. Những chi phí này không có hóa đơn tài chính mà chỉ có phiếu thu từ các hiệp hội tổ chức như: Hội Doanh nghiệp trẻ. Vậy chi phí này có được là chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN hay không? Xin cảm ơn! Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang. Email: ngocbao208@yahoo.com.

Trả lời (Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng TTHT): Tại Khoản 2.30, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gồm:

2.30. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định; chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo nêu tại điểm 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 Khoản 2 Điều này; chi phí mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn.

Căn cứ quy định trên thì khoản chi phí ủng hộ tài trợ cho các chương trình, giải thưởng do các đoàn thể, hiệp hội tổ chức không thuộc các khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo nêu tại điểm 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC nên không được chấp nhận tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 1. Câu hỏi3Về thời gian nộp tờ khai thuế GTGT chuyển từ tháng sang quý đối với các trường hợp DN mới thành lập, tại sao các DN mới thành lập không được áp dụng nộp tờ khai thuế theo quý? Công ty TNHH Sao Mai AnhĐịa chỉ: 72 Đường 23/10, Phường Phương Sơn, TP Nha Trang (MST: 4200284282)

Trả lời (Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng TTHT): Tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật SĐBS một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về việc khai thuế GTGT:

“1. Khai thuế GTGT (trừ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) quy định như sau:

 1. a)Khai theo tháng, trừ trường hợp khai theo quý, khai theo từng lần phát sinh và khai thuế theo phương pháp khoán;
 2. b)Khai theo quý áp dụng đối với người nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của nămtrước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống:

– Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý;”

Như vậy, căn cứ quy định trên thì việc khai thuế GTGT theo quý chỉ áp dụng đối với người nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập do chưa có cơ sở để xác định tổng doanh thu của năm trước liền kề nên trước tiên phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng, sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo căn cứ theo mức doanh thu của năm trước liền kề để xác định thuộc đối tượng thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

 1. Câu hỏi 4:Đối với trường hợp kê khai thuế GTGT không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành hóa đơn. Xin cho hỏi khi nào kê khai thuế GTGT không phụ thuộc vào thời hạn 6 tháng nữa? Có quy định trong Thông tư nào ? Xin cảm ơn! Công ty Truyền tải Điện 3. Địa chỉ: 14 Trần Hưng Đạo, Nha Trang (MST: 0100100079-019)

Trả lời (Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng TTHT): Tại Khoản 1(d), Điều 12 Luật thuế GTGT năm 2008 quy định về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau: “d) Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là sáu tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót.”

Tại Khoản 1(đ), Điều 12 Luật thuế GTGT đã sửa đổi bổ sung năm 2013 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014 (sau đây gọi chung là Luật thuế GTGT 2013) quy định về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau: “đ) Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2014, trường hợp doanh nghiệp phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung mà không bị khống chế thời gian kê khai bổ sung tối đa là sáu tháng nữa nhưng việc kê khai bổ sung phải được thực hiện trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Quy định mới này cho đến thời điểm hiện hành chưa có Thông tư hướng dẫn mà mới chỉ được quy định tại Luật thuế GTGT 2013 như đã trích dẫn nêu trên.

 1. Câu hỏi5Về luật thuế khấu hao TSCĐ có thay đổi theo Thông tư 45/2013/TT-BTC về mức khấu hao TSCĐ, trong thông tư có quy định các TSCĐ này kể từ ngày 10/6/2013 có giá trị nhỏ hơn 30 triệu đồng thì chuyển qua thành công cụ dụng cụ và tiến hành phân bổ. Vậy những TSCĐ trước ngày 10/6/2013 DN đã tiến hành trích khấu hao. Các doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán để thao tác thì rất bất tiện và mất thời gian. Công ty TNHH Sao Mai AnhĐịa chỉ: 72 Đường 23/10, Phường Phương Sơn, TP Nha Trang (MST: 4200284282)

Trả lời (Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng TTHT): Tại Khoản 11, Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (sau đây gọi tắt là Thông tư 45) có hiệu lực từ 10/06/2013 thay thế cho Thông tư 203/2009/TT-BTC áp dụng từ năm tài chính năm 2013 quy định:

“11. Đối với các TSCĐ doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có TSCĐ đang được theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC  nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo quy định tại Thông tư 45 thì Công ty phải thực hiện việc phân bổ giá trị còn lại của các tài sản này vào chi phí sản xuất kinh doanh với thời gian phân bổ tối đa không quá 3 năm kể từ ngày 10/06/2013 (ngày Thông tư 45 có hiệu lực thi hành). Công ty có trách nhiệm theo dõi và trích khấu hao đối với những TSCĐ này đến ngày 10/6/2013 mới dừng trích khấu hao và chuyển thành công cụ dụng cụ để phân bổ giá trị còn lại vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

 1. Câu hỏi6 Xin địa chỉ mail của Cục thuế Khánh Hòa để gửi ý kiến, thắc mắc cần tư vấn… Công ty TNHH Sao Mai Anh. Địa chỉ: 72 Đường 23/10, Phường Phương Sơn, TP Nha Trang (MST: 4200284282)

Trả lời (Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng TTHT)Với mong muốn hỗ trợ tối đa và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, kể từ tháng 05/2013, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện cung cấp đến người nộp thuế toàn bộ các văn bản mới ban hành có liên quan trong lĩnh vực thuế được cập nhật theo định kỳ hàng tháng để người nộp thuế kịp thời nắm bắt thực hiện. Đồng thời Cục Thuế cũng sẽ gửi email thông báo vào đầu tháng nhắc nhở người nộp thuế về tất cả các loại hồ sơ khai thuế cũng như các khoản thuế đến hạn nộp trong tháng theo quy định (bao gồm cả các khoản thuế được gia hạn trong thời gian trước đến hạn nộp trong tháng này) để người nộp thuế được biết, kịp thời nắm bắt thực hiện đúng thời gian quy định, tránh tình trạng sơ suất, vô ý quên nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế một cách không đáng có.

Trường hợp người nộp thuế có nhu cầu phản hồi thông tin, hoặc đăng ký thay đổi/điều chỉnh/bổ sung địa chỉ email người nộp thuế để nhận các thông báo cung cấp thông tin và hỗ trợ về thuế từ Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa xin vui lòng gửi email đến địa chỉ: phongttht.khh@gmail.com hoặc liên hệ: Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, số 01 Lê Lợi, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: (058) 3822028 – 3815073 để được hướng dẫn tư vấn cụ thể.

Ngoài ra, Cục Thuế cũng thường xuyên đăng tải các văn bản chính sách thuế mới, các câu hỏi đáp về thuế, các văn bản trả lời giải đáp chính sách thuế trên Website Cục Thuế tại địa chỉ: khanhhoa.gdt.gov.vn để các doanh nghiệp và người nộp thuế quan tâm theo dõi tra cứu nắm bắt thực hiện.

 1. Câu hỏi7Lỗ từ chuyển nhượng bất động sản năm 2010 có được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh năm nay không? Công ty TNHH Sao Mai AnhĐịa chỉ: 72 Đường 23/10, Phường Phương Sơn, TP Nha Trang (MST: 4200284282)

Trả lời (Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng TTHT):  Tại Khoản 3, Điều 17 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc xác định số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

“Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Không áp dụng mức thuế suất ưu đãi; thời gian miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Chương VI Thông tư này đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trường hợp hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗ thì khoản lỗ này không được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập khác mà được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các năm sau (nếu có). Thời gian chuyển lỗ tối đa không quá 5 năm liên tục, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì phải xác định riêng để kê khai nộp thuế TNDN riêng. Trường hợp Công ty có phát sinh khoản lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của năm 2010 thì khoản lỗ này không được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập khác mà được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các năm sau với thời gian chuyển lỗ tối đa không quá 5 năm liên tục, kể từ năm 2011.

 1. Câu hỏi 8:Đối với trường hợp nộp thiếu thuế GTGT, thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài. Khi nộp bổ sung tiền thuế có bao gồm tiền phạt nộp chậm không? Công ty Truyền tải Điện 3. Địa chỉ: 14 Trần Hưng Đạo, Nha Trang (MST: 0100100079-019)

Trả lời (Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng TTHT): Tại Khoản 3, Điều 32 Luật Quản lý thuế đã sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành từ 01/07/2013 (sau đây gọi chung là Luật Quản lý thuế) quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: “3. Chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế.”

Tại Khoản 3, Điều 32 Luật Quản lý thuế quy định về xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế: 1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức luỹ tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty nộp thiếu thuế nhà thầu nước ngoài là loại thuế phải khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế thì sau mười ngày, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế Công ty phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức luỹ tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày.

 1. Câu hỏi9Từ 01/07/2013 Luật thuế TNCN có thay đổi: Tạm thu thuế 10% đối với các trường hợp có nguồn thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên/lần trả thu nhập là: Hợp đồng thử việc, Hợp đồng khoán, Hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng… Vậy đối với hợp đồng thử việc sau khi ký chính thức thì mức thu nhập của các tháng thử việc có được tính vào thu nhập tính thuế theo lũy tiến? Công ty TNHH Sao Mai AnhĐịa chỉ: 72 Đường 23/10, Phường Phương Sơn, TP Nha Trang (MST: 4200284282)

Trả lời (Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng TTHT): Theo quy địnhtại Khoản 2(a) Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN thì: a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.. Do thuế TNCN đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có kỳ tính thuế theo năm. Do đó toàn bộ các khoản thuế TNCN đã nộp trong năm từ các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công kể cả theo tháng, theo quý hay theo từng lần phát sinh chỉ là tạm nộp. Đối với trường hợp người nộp thuế trong năm có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao cũng như các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công thì khi thực hiện quyết toán năm, người nộp thuế được tổng hợp thu nhập từ tất cả các nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm theo quy định tại Khoản 2(a) Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên để xác định số thuế TNCN phải nộp của cả năm theo biểu thuế luỹ tiến từng phần.

 1. Câu hỏi10Công ty chúng tôi có nhiều khách hàng mua hàng nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán (thời gian nợ từ 1-4 năm). Công ty chúng tôi đã nhiều lần gửi thư xác nhận công nợ nhưng khách hàng không xác nhận và cũng không gửi thư xác nhận công nợ lại cho công ty chúng tôi. Như vậy công ty chúng tôi có được phép trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định tại Thông tư 228 không? Công ty TNHH Sodex Toseco. Địa chỉ: 07 Trường Sơn, Vĩnh Nguyên, Nha Trang. Email: uyen@sodextoseco.com

Trả lời (Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng TTHT): Tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp như sau:

“Điều 6. Dự phòng nợ phải thu khó đòi.

 1. Điều kiện: là các khoản nợ phải thu khó đòi đảm bảo các điều kiện sau:

– Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ và các chứng từ khác.

Các khoản không đủ căn cứ xác định là nợ phải thu theo quy định này phải xử lý như một khoản tổn thất.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty không có văn bản đối chiếu xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ nên không đủ căn cứ xác định là nợ phải thu và do đó không đáp ứng điều kiện để được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 228/2009/TT-BTC nêu trên. Đối với khoản nợ không đủ căn cứ xác định là nợ phải thu theo quy định này thì Công ty phải xử lý như một khoản tổn thất.

 1. Câu hỏi11Công ty có chi nhánh sản xuất củi ép thanh: nguyên liệu chính từ vỏ trấu, bã mía (ép thành khối). Vậy thuế VAT của mặt hàng này là 5% hay 10%? Theo thông tư 129 thì mặt hàng này là 10% (vì không nằm trong 5% và 10%). Nhưng đơn vị khác xuất bán với thuế suất GTGT 5% cho mặt hàng vỏ trấu, thuế suất 10% cho mặt hàng là bã mía. Công ty TNHH Sao Mai AnhĐịa chỉ: 72 Đường 23/10, Phường Phương Sơn, TP Nha Trang (MST: 4200284282)

 Trả lời (Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng TTHT):  Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông tư 06) quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

 1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắtchưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thườngcủa tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.”

  Tại Khoản 5, Khoản 9 Điều 10 Thông tư 06 quy định đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác ở khâu kinh doanh thương mại.

 1. Sản phẩm bằngđay, cói, tre, song, mây, trúc, chít, nứa, luồng, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tâyvà các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp là các loại sản phẩm được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu chính là đay, cói, tre, song, mây, trúc, chít, nứa, luồng, lá như: thảm đay, sợi đay, bao đay, thảm sơ dừa, chiếu sản xuất bằng đay, cói; chổi chít, dây thừng, dây buộc làm bằng tre nứa, xơ dừa; rèm, mành bằng tre, trúc, nứa, chổi tre, nón lá; đũa tre, đũa luồng; bông sơ chế; giấy in báo.”

  Tại Điều 11 Thông tư 06 quy định đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Tại Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, mặt hàng trấu ép thuộc nhóm 12.13 áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ các quy định trên và theo nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại các công văn số 4053/TCT-CS ngày 11/10/2010 và công văn số 4472/TCT-CS ngày 05/11/2010 thì các mặt hàng trấu ép (trấu ép thành viên, trấu ép thành thanh củi …) là sản phẩm trồng trọt chỉ qua sơ chế, chưa được chế biến thành sản phẩm khác. Nếu sản phẩm này do tổ chức, cá nhân tự sản xuất và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, nếu bán ra ở khâu kinh doanh thương mại thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Trường hợp Công ty sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc nông sản, lâm sản như bã mía, mùn cưa để sản xuất, chế biến thành một sản phẩm khác là mặt hàng củi ép thanh bã mía, mùn cưa thì mặt hàng này không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư 06 và do đó thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 06 nêu trên./.

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass

Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091

Tham khảo dịch vụ tư vấn từng lần – giải quyết các nỗi lo rủi ro thuế

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapassbeyondyourself/

Group Facebook chia sẻ mẫu biểu: https://www.facebook.com/groups/congvanketoan

Group Zalo chia sẻ miễn phí: https://zalo.me/g/xefwrd200

Website: https://gonnapass.com

Hotline/ Zalo : 0888 942 040

avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page