F5 Performance management

Giới thiệu về môn F5 Performance management

Tổng quan về đề thi

Tổng thời gian: 180 phút làm bài & 15 phút đọc đề
Hình thức thi: CBE
Cấu trúc đề thi:
Gồm 3 phần:
- Section A (OT questions) - 30 điểm: 15 câu hỏi ngắn thuộc các dạng khác nhau.
- Section B (OT Case questions) - 30 điểm: 15 câu hỏi liên quan đến 3 tình huống bài tập.
- Section C (Constructed Response questions) - 40 điểm: gồm 2 bài tập.

Nội dung môn học

- Costing techniques
- Decision making
- Budgeting
- Performance measurement & Control

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?