F5 Performance management

Giới thiệu về môn F5 Performance management

Tổng quan về đề thi

Tổng thời gian: 180 phút làm bài & 15 phút đọc đề
Hình thức thi: CBE
Cấu trúc đề thi:
Gồm 3 phần:
- Section A (OT questions) - 30 điểm: 15 câu hỏi ngắn thuộc các dạng khác nhau.
- Section B (OT Case questions) - 30 điểm: 15 câu hỏi liên quan đến 3 tình huống bài tập.
- Section C (Constructed Response questions) - 40 điểm: gồm 2 bài tập.

Nội dung môn học

- Costing techniques
- Decision making
- Budgeting
- Performance measurement & Control

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ
Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ

Do nhiều bạn chưa nắm được tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ, bài viết cập nhật một số nội...