Hành chính – Nhân sự

Cho người lao động nghỉ việc được không?
Nhận tiền hỗ trợ thuê trọ như thế nào?
Có nên lấy bảo hiểm xã hội 1 lần không?
Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công
Thay đổi tình trạng cư trú kê khai thế nào?
Tổng hợp lịch nộp tờ khai, báo cáo Thuế và báo cáo tuân thủ năm 2022
Thanh tra BHXH cùng với thanh tra thuế tại Hà Nội
Phụ cấp và trợ cấp khác nhau như thế nào?
Giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm bắt buộc do dịch Covid-19