bắt đầu

Bắt đầu quá trình học

Thi cử chưa bao giờ là dễ dàng, hãy để GonnaPass học cùng bạn. Hãy tiết kiệm thời gian ôn tập nước rút theo phương pháp học bằng cách đặt câu hỏi của chúng tôi.

Kiểm tra xuất phát điểm

Bạn đang ở giai đoạn ôn thi nước rút, bài kiểm tra đầu vào sẽ cho bạn biết bạn đang bị thiếu phần nào để tập trung ôn tập bước tiếp theo một cách có trọng tâm và hiệu quả nhất. Hệ thống sẽ trả kết quả, giải thích đáp án đúng và quan trọng nhất là giải thích vì sao đáp án của bạn sai để giúp bạn ôn tập ngay từ bước đầu tiên.

ôn thi
ôn tập

Ôn tập theo lộ trình

Hướng dẫn ôn tập bằng tài liệu, bài giảng theo phương pháp đặt câu hỏi và bản đồ tư duy. Hệ thống bài giảng được chia nhỏ theo các chủ đề nhỏ hơn, thời lượng vừa đủ để đảm bảo độ tập trung tối đa của bạn dựa theo cơ sở khoa học.

Luyện tập

Sau khi đã ôn tập và bổ sung của học phần mình còn yếu, bạn sẽ chuyển qua bước luyện tập để tổng hợp và hiểu sâu hơn nội dung học thông qua bài luyện tập được thiết kế bao gồm 2 phần: 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai để hệ thống lại kiến thức và lý thuyết theo các góc nhìn đa chiều trên cùng một vấn đề; 2. Bài tập (nếu có theo từng học phần): Để luyện tập tình huống mô phỏng, công thức tính, và đặc biệt là luyện cách trình bày theo gợi ý về barem chấm điểm của môn thi đã được tiêu chuẩn hóa trên Gonnapass.

kiểm tra
thi hết môn

Thi thử

Đề thi thử được xây dựng trên cơ sở dự đoán nội dung thi kỳ này và được thiết kế gần với thi thật bao gồm 2 phần: 1. Câu hỏi lựa chọn các đáp án đúng để sắp xếp như một câu luận hoàn chỉnh; 2. Bài tập: thi thử tập tình huống mô phỏng, công thức tính, và đặc biệt là luyện cách trình bày theo gợi ý về barem chấm điểm của môn thi đã được tiêu chuẩn hóa trên Gonnapass. Phần thi thử sẽ giúp bạn trải nghiệm một bài thi tổng hợp để bạn có cảm giác khi làm bài thi thật và kiểm soát thời gian làm bài một cách hợp lý.

You cannot copy content of this page