F9 Financial management

Giới thiệu về môn F9 Financial management

Tổng quan về đề thi

Tổng thời gian: 180 phút làm bài & 15 phút đọc đề
Hình thức thi: CBE
Cấu trúc đề thi:
Gồm 3 phần:
- Section A (OT questions) - 30 điểm: 15 câu hỏi ngắn thuộc các dạng khác nhau.
- Section B (OT Case questions) - 30 điểm: 15 câu hỏi liên quan đến 3 tình huống bài tập.
- Section C (Constructed Response questions) - 40 điểm: gồm 2 bài tập.

Nội dung môn học

- Topic 1. Financial Management & Corporate objectives
- Topic 2. Performance Measurement
- Topic 3. Working capital management
- Topic 4. Working capital finance
- Topic 5. Investment appraisal methods
- Topic 6. Special investment decisions
- Topic 7. Internal and external sources of finance
- Topic 8. Cost of capital and its impact on investment appraisal
- Topic 9. Finance for SMEs
- Topic 10. Foreign currency risk
- Topic 11. Interest rate risk
- Topic 12. Business evaluation & Market efficiency
- Topic 13. Macro economics & Financial intermediaries

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ
Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ

Do nhiều bạn chưa nắm được tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ, bài viết cập nhật một số nội...

Không kiểm tra nghĩa vụ thuế theo Kiểm toán nhà nước
Không kiểm tra nghĩa vụ thuế theo Kiểm toán nhà nước

Ngày 24/4/2020, kiểm toán Nhà nước ban hành công văn số 454/KTNN-TH gửi các đơn vị trực thuộc, UBND –...