Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

Giới thiệu về môn Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

Tổng quan về đề thi

Tổng thời gian: 180 phút

1. Lý thuyết
- Hình thức:
+ Trước năm 2017: 2 câu hỏi tự luận: Trình bày và cho ví dụ, giải thích, khái niệm, đặc điểm hoặc so sánh, phân biệt
+ Từ năm 2017: 1 câu hỏi tự luận và 1 câu hỏi tình huống lý thuyết liên quan đến việc ghi nhận các giao dịch kinh tế lên báo cáo tài chính.
- Nội dung: Chuẩn mực kế toán và hạch toán theo chế độ/thông tư

2. Bài tập
- Hình thức: 3 bài tập tự luận
- Nội dung: Thông thường được phân chia thành 2 bài tập kế toán tài chính và 1 bài tập kế toán quản trị
(1) Kế toán quản trị
- Kế toán quản trị giá thành và báo cáo sản xuất
+ Chỉ tính giá thành
+ Lập báo cáo sản xuất
(Theo NVL trực tiếp, theo sản lượng hoàn thành tương đương; Cho một phân xưởng hoặc các phân xưởng sản xuất liên tục; Có 1 sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm; theo phương pháp bình quân và theo phương pháp NTXT)

(2) Bài tập tình huống
Vận dụng phương pháp tính giá, tổng hợp để tính toán ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế tài chính liên quan đến tất cả các đối tượng kế toán tại doanh nghiệp. Dạng câu hỏi có thể là
- Tính giá trị của chỉ tiêu?
- Trình bày ở chỉ tiêu nào?
- Cách thức ghi nhận chỉ tiêu nào?

(3) Bài tập nâng cao
Thường liên quan đến nội dung của báo cáo tài chính hợp nhất, phương pháp vốn chủ sở hữu và một số chuẩn mực kế toán ít gặp

Nội dung môn học

- Tổng quan về kế toán và khung pháp lý
- Kế toán tiền và nguyên tắc kế toán các giao dịch ngoại tệ
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Kế toán hàng tồn kho
- Kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm
- Kế toán tài sản cố định
- Kế toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
- Kế toán doanh thu - chi phí
- Kế toán báo cáo tài chính
- Kế toán thuế
- Kế toán các khoản đầu tư và hợp nhất báo cáo tài chính
- Kế toán thông tin thích hợp

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ
Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ

Do nhiều bạn chưa nắm được tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ, bài viết cập nhật một số nội...

Kinh nghiệm tự ôn thi CPA của mẹ bầu và có con nhỏ
Kinh nghiệm tự ôn thi CPA của mẹ bầu và có con nhỏ

  1, Sự quyết tâm: Trước khi bắt đầu một hành trình, việc đầu tiên cần làm là hãy tìm...

Đề thi CPA – Tổng hợp theo dạng bài môn Kế Toán
Đề thi CPA – Tổng hợp theo dạng bài môn Kế Toán

Bài viết tóm tắt Đề thi CPA – Tổng hợp theo dạng bài môn Kế Toán để sắp xếp nội dung...

Đề chẵn môn Kế toán – CPA 2019
Đề chẵn môn Kế toán – CPA 2019

Tiếp nối bài Đề lẻ môn Kế toán – CPA 2019, Gonnapass xin gửi tặng các học viên đề chẵn môn Kế...