Kế toán thuế thực hành chuyên sâu

Giới thiệu về môn Kế toán thuế thực hành chuyên sâu

Tổng quan về đề thi

Nội dung môn học

- Tổng quan về kế toán
- Tổng quan về hệ thống thuế và quản lý thuế
- kế toán tiền và nguyên tắc kế toán các giao dịch ngoại tệ
- Thuế GTGT
- Doanh thu và phải thu khách hàng
- Thuế nhà thầu nước ngoài
- Tài sản cố định
- Thuế TNCN
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Kế toán hàng tồn kho
- Kế toán các khoản chi phí trả trước, chi phí phải trả và dự phòng phải trả
- Tính giá thành và kế toán quản trị chi phí
- Kế toán các khoản đầu tư, vốn và chi phí sử dụng vốn
- Thuế TNDN

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ
Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ

Do nhiều bạn chưa nắm được tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ, bài viết cập nhật một số nội...

Khấu trừ thuế và tính chi phí với hóa đơn mua hàng lập sau khi đã xuất hóa đơn bán hàng
Khấu trừ thuế và tính chi phí với hóa đơn mua hàng lập sau khi đã xuất hóa đơn bán hàng

  Trong thực tế, một số trường hợp khi mua hàng hóa, doanh nghiệp nhận hóa đơn GTGT hàng mua...

[ Bạn hỏi – Gonna Pass trả lời ] Dịch vụ thiết kế sản phẩm để xuất khấu có được hưởng thuế suất 0%?
[ Bạn hỏi – Gonna Pass trả lời ] Dịch vụ thiết kế sản phẩm để xuất khấu có được hưởng thuế suất 0%?

  Bạn hỏi: Dịch vụ thiết kế sản phẩm để xuất khấu có được hưởng thuế suất 0%? Gonna Pass trả...

Tỷ giá tính thuế TNCN xác định như thế nào?
Tỷ giá tính thuế TNCN xác định như thế nào?

      Bạn hỏi : Tỷ giá tính thuế TNCN xác định như thế nào? Gonna Pass trả lời:...