Thu lãi vay có phải lập hóa đơn không?
Chiết khấu thương mại có phải đăng ký không? Hồ sơ hợp lý?
Công tác phí có chịu thuế TNCN không?
Lương hưu có tính thuế TNCN không?
Cách điền mẫu 03-3C Ưu đãi thuế TNDN dự án đầu tư sử dụng nhiều lao động
Cách điền mẫu 03-3D Ưu đãi thuế TNDN dự án khoa học công nghệ
Cách điền mẫu 03-3B Ưu đãi thuế TNDN dự án đầu tư mở rộng
Cách điền mẫu 03-3A Ưu đãi thuế TNDN
Cách điền mẫu 03-9/TNDN số thuế tạm nộp trong năm.

You cannot copy content of this page