Pháp Luật về Thuế

Giới thiệu về môn Pháp Luật về Thuế

Tổng quan về đề thi

Tổng thời gian: 180 phút

1. Lý thuyết
- Hình thức: Trắc nghiệm 40 ~ 60 câu
- Nội dung: Tất cả các nội dung về thuế nội địa

2. Bài tập
- Hình thức: 3 - 4 bài tập tự luận
- Nội dung: Thông thường được phân chia thành
2.1. Bài tập lớn (gồm cả phần kê khai): Thuế GTGT, Thuế TNDN
- Với thuế GTGT: Nên phân loại đầu ra trước để kiểm soát đầu vào – Xác định thuế đầu ra. Lưu ý các phần không chịu thuế, chịu thuế 0%, không phải kê khai, miễn thuế
2.2. Về thuế TNDN: Xác định các khoản mục chênh lệch so với ghi nhận của sổ kế toán, nguyên tắc ưu đãi thuế và thu nhập từ BĐS và chuyển nhượng vốn
2.2. Bài tập nhỏ: Thuế TNCN, thuế TTĐB
- Về thuế TTĐB: Học thuế suất và các trường hợp khấu trừ thuế TTĐB, xác định doanh thu tính thuế TTĐB với một số TH (bán bia, bán xe nhập khẩu, bán qua cơ sở KD thương mại)
- Về thuế TNCN: Xác định tình trạng cư trú trước rồi phân các dòng thu nhập khác nhau. Lưu ý về các giới hạn giá tính theo giá của UBND cho 1 số trường hợp; tiền ăn ca...

Nội dung môn học

- Tổng quan về hệ thống thuế và quản lý thuế
- Thuế GTGT
- Thuế TNCN
- Thuế TNDN
- Thuế TTDB
- Thuế BVMT và Thuế tài nguyên

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ
Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ

Do nhiều bạn chưa nắm được tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ, bài viết cập nhật một số nội...

Thu nhập từ tiền lương, tiền công – P2/3 (Thuế TNCN)
Thu nhập từ tiền lương, tiền công – P2/3 (Thuế TNCN)

Để tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, bài viết trước chúng tôi đã tóm tắt về Tình trạng cư...

Xác định tình trạng cư trú
Xác định tình trạng cư trú

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là sắc thuế trực thu đánh vào thu nhập của cá nhân và thường...

Đại lý Thuế – Bài tập Thuế GTGT số 2
Đại lý Thuế – Bài tập Thuế GTGT số 2

Loading… Công ty TNHH A là Công ty kinh doanh lĩnh vực y tế, thiết bị y tế, thực hiện...