Kế toán cho hộ kinh doanh

Giới thiệu về môn Kế toán cho hộ kinh doanh

Tổng quan về đề thi

1. Tổng quan về hộ kinh doanh
2. Nghĩa vụ thuế với hộ kinh doanh
3. Kế toán với hộ kinh doanh
4. Thực hành

Nội dung môn học

-Tổng quan về hộ kinh doanh
-Nghĩa vụ thuế với hộ kinh doanh
-Kế toán với hộ kinh doanh
-Thực hành

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?