Thuế GTGT chuyên sâu

Giới thiệu về môn Thuế GTGT chuyên sâu

Tổng quan về đề thi

1. Tổng quan về thuế GTGT
2. Doanh thu tính thuế GTGT
3. Thuế suất thuế GTGT
4. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào
5. Hoàn thuế GTGT
6. Khai thuế GTGT
7. Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Nội dung môn học

-Tổng quan về thuế GTGT
-Doanh thu tính thuế GTGT
-Thuế suất thuế GTGT
-Khấu trừ thuế GTGT đầu vào
-Hoàn thuế GTGT
-Khai thuế GTGT
-Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?