Thuế nhà thầu chuyên sâu

Giới thiệu về môn Thuế nhà thầu chuyên sâu

Tổng quan về đề thi

1. Tổng quan về nhà thầu nước ngoài
2. Tính thuế nhà thầu
3. Khai thuế nhà thầu
4. Thực hành

Nội dung môn học

-Tổng quan về nhà thầu nước ngoài
-Tính thuế nhà thầu
-Khai thuế nhà thầu
-Thực hành

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ
Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ

Do nhiều bạn chưa nắm được tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ, bài viết cập nhật một số nội...