Chi phí vé máy bay, khách sạn trả thay chuyên gia nhà thầu nước ngoài

Chi phí vé máy bay, khách sạn trả thay (do bên Việt Nam trả thay nhà thầu cho chuyên gia nước ngoài của nhà thầu sang Việt Nam) có bị tính thuế TNCN không? Có bị tính vào doanh thu tính thuế nhà thầu không? Gonna Pass trả lời: Về thuế TNCN Trường hợp chuyên gia là … Continue reading Chi phí vé máy bay, khách sạn trả thay chuyên gia nhà thầu nước ngoài