Chia cổ tức bằng cổ phiếu tính thuế như thế nào? (Có bài tập ví dụ)

Chia cổ tức bằng cổ phiếu thường áp dụng khi doanh nghiệp cần giữ lại lợi nhuận để mở rộng kinh doanh. Phương án này giúp cổ phiếu tăng tính thanh khoản, giảm giá cổ phiếu giúp nhà đầu tư khác có thể dễ dàng mua cổ phiếu hơn và cũng giúp cho cổ đông … Continue reading Chia cổ tức bằng cổ phiếu tính thuế như thế nào? (Có bài tập ví dụ)