Chiết khấu thương mại có phải đăng ký không? Hồ sơ hợp lý?

Một số trường hợp thanh tra, kiểm tra thuế, cơ quan thuế yêu cầu loại bỏ các khoản giảm trừ doanh thu từ chiết khấu thương mại do không đăng ký với Cơ quan Nhà nước. Vậy Chiết khấu thương mại có phải đăng ký với cơ quan Nhà nước không? Bài viết trích dẫn các … Continue reading Chiết khấu thương mại có phải đăng ký không? Hồ sơ hợp lý?