Hàng mẫu xuất khẩu không làm thủ tục hải quan

Bạn hỏi: Công ty chuyên may gia công xuất khẩu, bình thường khi xuất hàng có tờ khai hải quan. Nhưng có trường hợp chỉ gửi vài chiếc hàng mẫu ra nước ngoài, có thu tiền hàng mẫu này nhưng bộ phận xuất nhập khẩu lại không lập tờ khai hải quan. Vậy trường hợp Hàng mẫu … Continue reading Hàng mẫu xuất khẩu không làm thủ tục hải quan